Registar vetarinarskih objekata

Naziv Id porezni broj Broj rješenja Općina Adresa Odgovorno lice Telefon Djelatnost Fax E-mail Područje trgovanja
"MCI" d.o.o Široki Brijeg, Podružnica Sarajevo Novi Grad Safeta Zajke 269 Gotovac Zvonimir +387(0)33 433 239
"Megamix" d.o.o. Sarajevo Novi Grad Rajlovačka bb Senad Misimović +387(0)33 774 950
"Mercator BH" d.o.o Sarajevo, PJ Hipermarket Ilidža Ilidža Butimirska cesta 14 Amela Medan +387(0)33 286 123
"Mercator BH" d.o.o Sarajevo, PJ supermarket Shoping centar Novo Sarajevo Hasana Brkića 30 Adisa Zukić +387(0)33 286 123
"Morski san" d.o.o. Sarajevo Hadžići Žunovačka 150, Hadžići Harbaš Mirna +387(0)61 890 560
"MP Olimpija" d.o.o Sarajevo Ilijaš Bosanski put 216, Ilijaš Kestendžić Adnan +387(0)33 403 110, +387(0)55 714 714
"Mujanić" d.o.o. Sarajevo Ilidža Blažuj 84 Mujanić Fuad +387(0)33 696 112
"Mujanić" d.o.o. Sarajevo Ilidža Blažuj 84 Mujanić Fuad +387(0)33 696 112
"Mursa" d.o.o Sarajevo Ilidža Ismeta Alajbegovića Šerbe 3 Rašić Ljubo +387(0)33 235 043, +387(0)33 235 045
"PIP BH" d.o.o. Velika Kladuša, Podružnica Sarajevo Ilidža Pijačna do br. 97 Živalj Adis +387(0)33 636 211
"Planet" d.o.o Posušje, Podružnica Sarajevo Novi Grad Safeta Zajke 271 Kestin Ismet +387(0)33 491 200
"Šahbaz" d.o.o. Sarajevo Vogošća Nova željeznička stanica 25 Šahbaz Dženan +387(0)33 434 298
"Skuter" d.o.o Sarajevo Novo Sarajevo Put života bb Sanela Sulja +387(0)33 659 124, +387(0)33 660 499
"Sloga" d.o.o. Sarajevo Hadžići Binježevo bb Kovačević Redžo +387(0)33 420 333
"Swisslion Takovo" d.o.o Sarajevo Novi Grad Safeta Zajke 81 Šumar Zoran +387(0)33 674 495
"Tuš Trade" d.o.o Bihać, Podružnica Sarajevo Ilidža Stupska bb Husanović Elzin +387(0)61 476 253
"Velvet trade" d.o.o Sarajevo Novi Grad Džemala bijedića 162 Jasmina Čatović +387(0)33 453 048
"Violeta" d.o.o. Tomislavgrad, Podružnica Sarajevo Ilidža Pijačna 14e Ante Miloš +387(0)33 660 400
AE doo Sarajevo 4201271470002 07-06-24-18768 Vogošća Kamenica bb Hasanović Alija 033 688 508, 061 501502 PP; mp; Unutrašnji promet
AE doo Sarajevo 07-06-24-7991 Vogošća Kamenica bb Hasanović Edna 061 501 502 SH; B;C; O Unutrašnji promet
AEMS doo Hadžići 4200781110039 07-06-24-3731 Hadžići Zovik 41 Hajrović Elma 033 638 040 Unutrašnji promet
AEMS doo Hadžići 4200781110004 07-06-24-2637 Hadžići Zovik 41 Fakić Safet 033638 040 SH; B;C; O Unutrašnji promet
AEMS doo Hadžići 4200781110004 07-06-24-2697-1 Hadžići Zovik 41 Fakić Safet 033 638 040 PP; mp; Unutrašnji promet
AGRICOM doo Sarajevo 4200079820001 07-06-24-10060 Hadžići Donji Hadžići 135 Tahirović Besim 033 423 365 WM Unutrašnji promet
ALENTINA doo Sarajevo 4200509770003 07-06-24-11071 Novo Sarajevo Azize Šačirbegović 108 Šilić Alen 033 661 555 WM Unutrašnji promet
AMKO KOMERC doo Sarajevo 07-06-24-11518-1 Novi Grad Gradačačka 1 Tekač Almir 033 660 624 PP; mp; Unutrašnji promet
AMKO KOMERC doo Sarajevo 4200203180008 07-06-24-8500 Novo Sarajevo Kolodvorska 12 Lošić Hamed 033/660 624 WM Unutrašnji promet
APIFLORA doo Sarajevo 4201155990007 07-06-24-16047 Novi Grad Salke Lagumđije 13 Dobrić Damir 033 474 356 WM Unutrašnji promet
ASA ŠPED doo Sarajevo 4200790290007 07-06-24-1222 Novi Grad Rajlovačka bb Dinarević Emir 061 106 589 WM Unutrašnji promet
ATACO doo Mostar, Podružnica Sarajevo 4227039510056 07-06-24-13690 Novi Grad Adema Buće 102 Šabić Vedad 033 710 390 WM Unutrašnji promet