Licence za organiziranje turističkog putovanja

Naziv nosioca licence Adresa Telefon Fax E-mail Web Broj izdate licence Datum izdate licence Razlozi prestanka važenja licence Datum prestanka licence Podaci o oduzimanju licence Datum oduzimanja licence Status licence
Promo Tours d.o.o. Kemala Kapetanovića bb 033 655 346 033 715 690 http://promotours.ba 07-05-18-780/20 24.01.2020

Aktivna

City travel d.o.o. Sarajevo Mula Mustafe Bašeskije 54 033 572 000 033 572 001 info@citytravel.ba 07-02-22-16005 28.11.2018

Aktivna

Let's Balkan d.o.o. Stupska bb 033 676 116‬ info@letsbalkan.com http://www.letsbalkan.com 07-02-22-15399 15.11.2018

Aktivna

M-97 d.o.o. Sarajevo Obala Kulina bana 24 033 711 835 033 711 836 m97tours@gmail.com 07-05-22-13864 14.11.2018

Aktivna

"Putnička agencija FIBULA AIR TRAVEL AGENCY" Sarajevo Ferhadija 24 033 232 523 033 272 790 info@fibula.ba http://fibula.ba 07-05-22-1615 05.11.2018

Aktivna

Mia Tours d.o.o. Sarajevo Trg djece Sarajeva 1 033 200 300 033 552 526 miatours@bih.net.ba 07-05-22-14377 05.11.2018

Aktivna

V.I.P. Travels d.o.o. Sarajevo Zelenih beretki bb 033 443 900 033 271 801 vip_t@bih.net.ba http://viptravels.ba 07-05-22-13666 05.11.2018

Aktivna

Sirius Travel d.o.o. Sarajevo Obala Kulina bana 5 033 550 940 033 550 941 siriustravel@bih.net.ba http://sirius-travel.ba 07-02-22-13756 22.10.2018

Aktivna

Bosnaexpres d.d. Doboj Jug Sarajevo Put života 2 033 209 680 033 209 680 info@bosnaexpres.ba http://bosnaexpres.ba 07-05-22-14178 08.10.2018

Aktivna

Centrotrans Eurolines Agencija Centrotours Ferhadija 16 033 770 802 033 770 853 info@centrotrans.com http://centrotrans.com 07-05-22-13612 02.10.2018

Aktivna

"Kantić Touristik" d.o.o. Tešanj Sarajevo Put života 2 033 206 482 032 663 555 kantour@bih.net.ba http://kantic-touristik.com 07-05-22-3560 13.09.2018

Aktivna

"Bosnian Holidays" d.o.o. Sarajevo Blažujski drum 40 033 761 600 033 761 601 info@bosnianholidays.ba http://bosnianholidays.net 07-05-22-17131 12.09.2018

Aktivna

"Vivendi" d.o.o. Vrazova 4 033 259 205 033 259 205 info@vivendi.ba http://vivendi.ba 07-05-22-2709 07.08.2018

Aktivna

Prevoz putnika d.o.o. Zavidovići Almy Travel 2 Sime Milutinovića 3 033 221 835 033 221 835 aranzmani@almytravel.ba http://almytravel.ba 07-05-22-1314 13.06.2018

Aktivna

"Zenith group" d.o.o. Sarajevo Nikole Šopa 9 033 836 622 033 838 629 info@zenithgroup.ba http://zenithgroup.ba 07-05-22-3397 11.06.2018

Aktivna

Kompas-Sarajevo d.o.o. Titova 8 033 565 601 033 208 015 info@kompas.ba http://kompas.ba 07-05-22-2161 11.06.2018

Aktivna

Babić-Bisstours d.o.o. Zenica Sarajevo Sarači 77, Morića han 033 236 620 033 271 281 bbabic@biss-tours.ba http://biss-tours.ba 07-02-22-14934 28.11.2018

Aktivna

"Ard" d.o.o. Sarajevo Hamze Hume 4 033 533 662 033 944 220 info@ardtravel.ba http://ardtravel.ba 07-05-22-1371 28.11.2018

Aktivna

Dream holidays d.o.o. Terezije bb 033 431 530 info@dreamholidays.ba http://dreamholidays.ba 07-08-22-19267/19 06.01.2020

Aktivna

Relax Tours d.o.o Sarajevo Alekse Šantića 5 033 263 190 033 263 190 relaxtours@relaxtours.com http://relaxtours.com 07-05-22-13579 18.11.2019

Aktivna

Alaska d.o.o. Bosanskih gazija 33 061 032 561 07-02-22-12205/19 03.10.2019

Aktivna

Zoom Travel d.o.o. Sarajevo Vogošćanskih odreda do broja 44 033 847 112 033 847 821 zoom-travel.com.marketing@zoom-travel.com http://zoom-travel.com 07-02-22-14157 20.09.2019

Aktivna

Green Travel d.o.o. Džemala Bijedića 160 033 831 467 info@vize.ba 07-02-22-11364/19 23.07.2019

Aktivna

Jungle Travel d.o.o. Sarajevo Branilaca Sarajeva 20/II 033 552 552 033 552 551 info.junglebih@gmail.com http://jungletribe.ba 07-02-22-9594/19 01.07.2019

Aktivna

UNILINE PLUS d.o.o. Ferhadija 2/I 033 218 260 033 226 092 Sarajevo@uniline-plus.ba http://uniline-plus.ba 07-02-22-8298/19 01.07.2019

Aktivna

"NEBO-TOURS" d.o.o. Sarajevo Ćemaluša 6 033 551161 033 551 160 info@nebotours.ba 07-02-22-7126 18.06.2019

Aktivna

TRAVEL PLUS d.o.o. Ferhadija 21 033 238 811 033 238 811 info@travelplus.ba http://travelplus.ba 07-02-22-8702 11.06.2019

Aktivna

Bahrain Bosnia d.o.o. Real Bosnia Tours Kasindolska 44 Ulaz A 033 213 948 033 213 948 info@bahrainbosnia.com http://bahrainbosnia.com 07-02-22-6881/19 05.06.2019

Aktivna

Putnička agencija "Meet Bosnia" d.o.o. Velika avlija 14 061 240 286 info@meetbosnia.com http://meetbosnia.com 07-02-22-5369 03.05.2019

Aktivna

"ALBATROS TRAVEL"d.o.o. Putnička agencija Albatros Travel Branislava Đurđeva 8 033 552 966 07-02-22-6432 25.04.2019

Aktivna