Licence za organiziranje turističkog putovanja

Naziv nosioca licence Adresa Telefon Fax E-mail Web Broj izdate licence Datum izdate licence Razlozi prestanka važenja licence Datum prestanka licence Podaci o oduzimanju licence Datum oduzimanja licence Status licence Datum revizije Opis revizije
"NEBO-TOURS" d.o.o. Sarajevo Ćamaluša broj 6 033/551-161 033/551-160 nebotours@bih.net.ba http://www.nebotours.ba 07-07-18-17876/22

Aktivna

"ALBATROS TRAVEL" d.o.o. Sarajevo Branilaca Sarajeva broj 47 033/552-965 albatros.sa@outlook.com http://www.albatros.ba 07-08-18-1410/23

Aktivna

GREEN TRAVEL d.o.o. Džemala Bijedića 160 033 831 467 info@vize.ba 07-07-18-17634/22 16.12.2022

Aktivna

Balkantour doo Aščiluk br. 7 033 225 526 15053/22 28.10.2022

Aktivna

"Blossom" doo Safvet -bega Bašagića 30 061 811 141 info@blossom-trip.com https://blossom-trip 6923 01.07.2022

Aktivna

TRAVEL KING d.o.o. Bulevar Meše Selimovića broj 97 033/860-888 info@travelking.ba http://www.travelking.ba 07-08-18-14955/23

Aktivna

UNILINE PLUS d.o.o. Sarajevo Ferhadija broj 2/I 033/218-260 sarajevo@uniline-plus.ba http://www.uniline-plus.ba 07-08-18-18254/23

Aktivna

Jungle Travel d.o.o. Sarajevo Branilaca Sarajeva broj 20/I 033/552-552 http://www.jungletribe.ba 07-08-18-17012/23

Aktivna

Mrkulić-Company d.o.o Putnička agencija Hollywood travel Dr. Mustafe Pintola do broja 23 033 764 950 033 764 951 info@hollywood-travel.ba http://hollywood-travel.ba 07-04-18-13599/20 02.11.2020

Aktivna

"VAS Tour" d.o.o. Sarajevo Hamdije Kreševljakovića 40 062/521089 m.mehmeti@vasdream.com 07-04-18-17207/21 28.12.2021

Aktivna

"PANGAIA" d.o.o. Terezije bb, Centar Skenderija 033/870-161 info@pangaiatravel.com http://pangaiatravel.com 07-08-18-13663/23

Aktivna

"S" Tours d.o.o. S.H. Muvekita br. 2 033 444 808 info@stours.ba http://stours.ba 07-04-18-9077/20 24.08.2020

Aktivna

Mozaik Arts & Travel d.o.o. Kovači 49 061 900 060 info@espybosnia.com 07-04-18-9251/20 08.10.2020

Aktivna

INSIDER d.o.o. Sarajevo Zelenih beretki broj 30 033/534-353 info@sarajevoinsider.com 07-07-18-18224/22

Aktivna

Centrotrans d.d. Sarajevo Podružnica-Putnička agencija Centrotours Bulevar Meše Selimovića broj 97 033/770-801 info@centrotrans.com http://www.centrotrans.com 07-08-18-1359/23

Aktivna

CoolTour d.o.o. Sarajevo Hrvatin broj 67 061/729-739 info@cooltour.ba http://www.cooltour.ba 07-08-18-6515/23

Aktivna

"BUENA VISTA" d.o.o. Zenica Podružnica Sarajevo Branilaca Sarajeva broj 21 033/550-540 buenavista@bih.net.ba http://www.solazur.ba 07-07-18-1081/23

Aktivna

"DETOUR" d.o.o. Edhema Mulabdića broj 3 033/237-200 info@detour.ba http://www.detour.ba 07-07-18-17505/22

Aktivna

"RELAX TOURS" d.o.o. Sarajevo Poslovnica II Sarajevo Zelenih beretki broj 22 033/263-330 relaxtours@relaxtours.com http://www.relaxtours.com 07-08-18-17010/22

Aktivna

"TRAVEL CENTAR" d.o.o. Sarajevo Strossmayerova broj 1 033/214-633 info@travelcentar.ba http://www.travelcentar.ba

Aktivna

"Ventura Travel Agency" d.o.o. Travnik Poslovna jedinica 1 Sime Milutinovića broj 3 033/555-111 info@ekskurzije.ba http://www.ekskurzije.ba 07-07-18-17359/22

Aktivna

"AVY TRAVEL" d.o.o. Sarajevo Azize Šaćirebegović bb PC PP7/1 033/942-888 agencija@avy-travel.ba http://avy-travel.ba 07-08-18-8413/23

Aktivna

Bosnaexpres d.d. Doboj Jug Sarajevo Put života 2 033 209 680 033 209 680 info@bosnaexpres.ba http://bosnaexpres.ba 07-03-18-14249 28.02.2022

Aktivna

"Dream holidays" d.o.o. Terezija bb 033/431-530 info@dreamholidays.ba http://www.dreamholidays.ba 07-07-18-18910/22

Aktivna

"BEST TRAVEL" d.o.o. Sarajevo Niže banje broj 2 033/741-017 info@besttravel.ba http://www.besttravel.ba 07-08-18-9581/23

Aktivna

"BABIĆ-BISSTOURS" d.o.o. Zenica Podružnica Sarajevo Sarači broj 77, Morića Han 033 236 620 bbabic@biss-tours.ba http://www.biss-tours.ba 07-07-18-17201/22

Aktivna

"ARD" d.o.o. Sarajevo Vrazova broj 4 033/533-663 ardtravel@bih.net.ba http://www.ardtravel.ba 07-08-18-16069/22

Aktivna

"SIRIUS-TRAVEL" d.o.o. Sarajevo Obala Kulina bana broj 6 033/550-940 siriustravel@bih.net.ba http://www.sirius-travel.ba 07-08-18-18778/23

Aktivna

“CITY TRAVEL” d.o.o. Sarajevo Mula Mustafe Bašeskije broj 6/2, Sarajevo 033/572-000 info@citytravel.ba http://www.citytravel.ba 07-07-18-17278/22

Aktivna

VICTORIUS d.o.o. Sarajevo Halači broj 1 033/533-303 studentski.pohodi@live.com 07-08-18-1695/23

Aktivna