Licence za organiziranje turističkog putovanja

Naziv nosioca licence Adresa Telefon Fax E-mail Web Broj izdate licence Datum izdate licence Razlozi prestanka važenja licence Datum prestanka licence Podaci o oduzimanju licence Datum oduzimanja licence Status licence
Green Travel d.o.o. Džemala Bijedića 160 033 831 467 info@vize.ba 07-02-22-11364/19 23.07.2019

Aktivna

"Putnička agencija FIBULA AIR TRAVEL AGENCY" Sarajevo Ferhadija 24 033 232 523 033 272 790 info@fibula.ba http://fibula.ba 07-05-22-1615 05.11.2018

Aktivna

Mrkulić-Company d.o.o Putnička agencija Hollywood travel Dr. Mustafe Pintola do broja 23 033 764 950 033 764 951 info@hollywood-travel.ba http://hollywood-travel.ba 07-04-18-13599/20 02.11.2020

Aktivna

"Ard" d.o.o. Sarajevo Hamze Hume 4 033 533 662 033 944 220 info@ardtravel.ba http://ardtravel.ba 07-05-22-1371 28.11.2018

Aktivna

Kompas-Sarajevo d.o.o. Titova 8 033 565 601 033 208 015 info@kompas.ba http://kompas.ba 07-05-22-2161 11.06.2018

Aktivna

Promo Tours d.o.o. Kemala Kapetanovića bb 033 655 346 033 715 690 http://promotours.ba 07-05-18-780/20 24.01.2020

Aktivna

Putnička agencija "Meet Bosnia" d.o.o. Velika avlija 14 061 240 286 info@meetbosnia.com http://meetbosnia.com 07-02-22-5369 03.05.2019

Aktivna

"Kantić Touristik" d.o.o. Tešanj Sarajevo Put života 2 033 206 482 032 663 555 kantour@bih.net.ba http://kantic-touristik.com 07-05-22-3560 13.09.2018

Aktivna

Best Travel d.o.o Niže banje br. 2 033 741 017 033 741 017 info@besttravel.ba http://besttravel.ba 07-08-18-6517/20 16.06.2020

Aktivna

Jungle Travel d.o.o. Sarajevo Branilaca Sarajeva 20/II 033 552 552 033 552 551 info.junglebih@gmail.com http://jungletribe.ba 07-02-22-9594/19 01.07.2019

Aktivna

Mia Tours d.o.o. Sarajevo Trg djece Sarajeva 1 033 200 300 033 552 526 miatours@bih.net.ba 07-05-22-14377 05.11.2018

Aktivna

Mozaik Arts & Travel d.o.o. Kovači 49 061 900 060 info@espybosnia.com 07-04-18-9251/20 08.10.2020

Aktivna

Babić-Bisstours d.o.o. Zenica Sarajevo Sarači 77, Morića han 033 236 620 033 271 281 bbabic@biss-tours.ba http://biss-tours.ba 07-02-22-14934 28.11.2018

Aktivna

"Ventura Travel Agency" d.o.o. Sarajevo Sime Milutinovića 3 033 555 111 033 555 111 sarajevo@vta.ba http://vta.ba 07-05-22-1960 18.05.2018

Aktivna

Dream holidays d.o.o. Terezije bb 033 431 530 info@dreamholidays.ba http://dreamholidays.ba 07-08-22-19267/19 06.01.2020

Aktivna

"ALBATROS TRAVEL"d.o.o. Putnička agencija Albatros Travel Branilaca Sarajeva 47 033 552 966 albatros.sa@outlook.com http://albatros.ba 07-02-22-6432 25.04.2019

Aktivna

"Bosnian Holidays" d.o.o. Sarajevo Blažujski drum 40 033 761 600 033 761 601 info@bosnianholidays.ba http://bosnianholidays.net 07-05-22-17131 12.09.2018

Aktivna

Tulip Travel d.o.o. Josipa Štadlera 7 033 200 727 033 200 727 info@tuliptravel.ba http://tuliptravel.ba 07-08-18-3047/20 12.03.2020

Aktivna

UNILINE PLUS d.o.o. Ferhadija 2/I 033 218 260 033 226 092 Sarajevo@uniline-plus.ba http://uniline-plus.ba 07-02-22-8298/19 01.07.2019

Aktivna

V.I.P. Travels d.o.o. Sarajevo Zelenih beretki bb 033 443 900 033 271 801 vip_t@bih.net.ba http://viptravels.ba 07-05-22-13666 05.11.2018

Aktivna

"S" Tours d.o.o. S.H. Muvekita br. 2 033 444 808 info@stours.ba http://stours.ba 07-04-18-9077/20 24.08.2020

Aktivna

City travel d.o.o. Sarajevo Mula Mustafe Bašeskije 54 033 572 000 033 572 001 info@citytravel.ba 07-02-22-16005 28.11.2018

Aktivna

Relax Tours d.o.o Sarajevo Alekse Šantića 5 033 263 190 033 263 190 relaxtours@relaxtours.com http://relaxtours.com 07-05-22-13579 18.11.2019

Aktivna

Viktorius d.o.o. Ferhadija 24 061 860 232 07-02-22-10084 11.04.2019

Aktivna

"Vivendi" d.o.o. Vrazova 4 033 259 205 033 259 205 info@vivendi.ba http://vivendi.ba 07-05-22-2709 07.08.2018

Aktivna

MSY-BH d.o.o Terezije bb 033 665 054 033 665 054 tarik.abhw@gmail.com 07-08-18-2610/20 27.02.2020

Aktivna

"NEBO-TOURS" d.o.o. Sarajevo Ćemaluša 6 033 551161 033 551 160 info@nebotours.ba 07-02-22-7126 18.06.2019

Aktivna

Sirius Travel d.o.o. Sarajevo Obala Kulina bana 5 033 550 940 033 550 941 siriustravel@bih.net.ba http://sirius-travel.ba 07-02-22-13756 22.10.2018

Aktivna

Pangaia d.o.o. Terezije bb 033 870 161 info@pangaiatravel.com http://pangaiatravel.com 07-04-18-8874/20 24.08.2020

Aktivna

Alaska d.o.o. Bosanskih gazija 33 061 032 561 07-02-22-12205/19 03.10.2019

Aktivna