Licence za organiziranje turističkog putovanja

Naziv nosioca licence Adresa Telefon Fax E-mail Web Broj izdate licence Datum izdate licence Razlozi prestanka važenja licence Datum prestanka licence Podaci o oduzimanju licence Datum oduzimanja licence Status licence Datum revizije Opis revizije
INSIDER d.o.o. Sarajevo Zelenih beretki broj 30 033/534-353 info@sarajevoinsider.com 07-07-18-18224/22

Aktivna

GALILEO travel d.o.o. Sarajevo Saliha Hadžihuseinovića Muvekita broj 7 033/220-381 info@galileotravel.ba http://www.galileotravel.ba 07-08-18-14384/23

Aktivna

CoolTour d.o.o. Sarajevo Hrvatin broj 67 061/729-739 info@cooltour.ba http://www.cooltour.ba 07-08-18-6515/23

Aktivna

Centrotrans d.d. Sarajevo Podružnica-Putnička agencija Centrotours Bulevar Meše Selimovića broj 97 033/770-801 info@centrotrans.com http://www.centrotrans.com 07-08-18-1359/23

Aktivna

Centrotrans d.d. Sarajevo Podružnica Autobuska stanica Sarajevo Put života broj 8 033/770-801 info@centrotrans.com http://www.centrotrans.com 07-07-18-5562/22

Aktivna

Centrotrans d.d. Sarajevo Podružnica – Putnička agencija Last Minute Travel Mula Mustafe Bašeskije broj 7 033/770-801 info@centrotrans.com http://www.centrotrans.com 07-08-18-10124/23

Aktivna

BOSSANA TOURS d.o.o. Danijela Ozme broj 10A 033/833 086 07-08-18-2576/24

Aktivna

"VIVENDI" d.o.o. Sarajevo Vrazova broj 4 033/259-205 info@vivevdi.ba http://www.vivendi.ba 07-07-18-9494/21

Aktivna

"ALBATROS TRAVEL" d.o.o. Sarajevo Branilaca Sarajeva broj 47 033/552-965 albatros.sa@outlook.com http://www.albatros.ba 07-08-18-1410/23

Aktivna

"S" Tours d.o.o. S.H. Muvekita br. 2 033 444 808 info@stours.ba http://stours.ba 07-04-18-9077/20 24.08.2020

Aktivna

Mozaik Arts & Travel d.o.o. Kovači 49 061 900 060 info@espybosnia.com 07-04-18-9251/20 08.10.2020

Aktivna

Mrkulić-Company d.o.o Putnička agencija Hollywood travel Dr. Mustafe Pintola do broja 23 033 764 950 033 764 951 info@hollywood-travel.ba http://hollywood-travel.ba 07-04-18-13599/20 02.11.2020

Aktivna

"VAS Tour" d.o.o. Sarajevo Hamdije Kreševljakovića 40 062/521089 m.mehmeti@vasdream.com 07-04-18-17207/21 28.12.2021

Aktivna

Bosnaexpres d.d. Doboj Jug Sarajevo Put života 2 033 209 680 033 209 680 info@bosnaexpres.ba http://bosnaexpres.ba 07-03-18-14249 28.02.2022

Aktivna

Bosnian Tour operator d.o.o. Trg heroja 16 033 950 404 07-03-18-3589 28.03.2022

Aktivna

"Blossom" doo Safvet -bega Bašagića 30 061 811 141 info@blossom-trip.com https://blossom-trip 6923 01.07.2022

Aktivna

Balkantour doo Aščiluk br. 7 033 225 526 15053/22 28.10.2022

Aktivna

GREEN TRAVEL d.o.o. Džemala Bijedića 160 033 831 467 info@vize.ba 07-07-18-17634/22 16.12.2022

Aktivna