Kontakti

Ministarstvo

Adresa: Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1
Telefon: +387(0)33 562-122
Fax: +387(0)33 562-226
mp@mp.ks.gov.ba
ID broj:
4200665710002

MINISTAR
Adnan DELIĆ
Telefon: +387(0)33 562-121
ministar@mp.ks.gov.ba

SEKRETAR MINISTARSTVA
Izeta AVDIĆ
Telefon: +387(0)33 562-123
izeta.avdic@mp.ks.gov.ba

Sektor za energetiku, vodoprivredu, poduzetništvo i ugostiteljstvo

POMOĆNIK MINISTRA
Nurija Memić
Telefon: +387(0) 33 562-232
nurija.memic@mp.ks.gov.ba

Odjeljenje za energetiku i industriju
Šef odjeljenja
Nermina Hodžić
Telefon: +387(0) 33 562-216
nermina.hodzic@mp.ks.gov.ba

Odjeljenje za vodoprivredu
Šef odjeljenja
Nedžad Mekić
Telefon: +387(0) 33 562-120
nedzad.mekic@mp.ks.gov.ba

Odjeljenje za poduzetništvo i investicije
Šef odjeljenja
Bruno Vištica
Telefon: +387(0) 33 562-119
bruno.vistica@mp.ks.gov.ba

Sektor za ekonomsko - finansijske poslove i investicije

POMOĆNIK MINISTRA
Jusuf Brkić
Telefon: 387(0)33 562-041
jusuf.brkic@mp.ks.gov.ba

Odjeljenje za pravne poslove i upravno rješavanje
Šef Odjeljenja
Mr Elma Perteši – Žunić
Fax: +387(0) 33 562-133
elma.pertesi-zunic@mp.ks.gov.ba

Odjeljenje za ekonomsko - finansijske poslove
Šef Odjeljenja
Sabrina Budnjo
Telefon: +387(0) 33 562-260
sabrina.budnjo@mp.ks.gov.ba

Sektor za poljoprivredu, veterinarstvo i šumarstvo

POMOĆNIK MINISTRA
Ljubica Livaja – Mitrović
Telefon: +387(0) 33 562-141
ljubica.livaja@mp.ks.gov.ba

Odjeljenje za poljoprivredu, veterinarstvo i šumarstvo
Šef odjeljenja
Aladin Macanović
Telefon: +387(0) 33 562-124
aladin.macanovic@mp.ks.gov.ba

Odjeljenje za poljoprivredne stručne poslove
Šef odjeljenja
Mušan Vatrić
Telefon: +387(0) 33 279-229
musan.vatric@mp.ks.gov.ba

Sektor za stručne i administrativno - tehničke poslove

POMOĆNIK MINISTRA
Samir Sofo
Telefon: +387(0) 33 562-117
samir.sofo@mp.ks.gov.ba

Uprava za šumarstvo

Adresa: Sarajevo, Branilaca Sarajeva 21/IV
Telefon: +387(0)33 550-285
Fax: +387(0)33 443-189
us@us.ks.gov.ba

DIREKTOR
Edib Hamzić
Telefon: +387(0)33 550-285
edib.hamzic@us.ks.gov.ba

ODJELJENJE ZA PRAVNE, EKONOMSKO-FINANSIJSKE I STRUČNE POSLOVE
Adresa: Sarajevo, Branilaca Sarajeva 21/IV
Načelnik odjeljenja
Mirza KONAKOVIĆ, dipl.ecc
Telefon: +387(0)33 550-285
mirza.konakovic@us.ks.gov.ba

ODJELJENJE ZAPAD (obuhvata područje općina Hadžići, Ilidža, Novo Sarajevo, Novi Grad i Trnovo)
Adresa: Hadžići, Hadželi 1
NAČELNIK odjeljenja
Samir FAZLIĆ
Telefon: +387(0)33 428-560

ODJELJENJE SJEVER (obuhvata područje općina Ilijaš, Vogošća, Stari Grad i Centar)
Adresa: Adresa: Ilijaš, Ivana Franje Jukića 2
Načelnik odjeljenja
Denis KAHRIMAN, dipl.ing.šum
Telefon: +387(0)33 403-476

Direkcija za turizam

Adresa: Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1