Publikacije i bilteni

Prilog
Invest Sarajevo Canton
Investicioni projekti u Kantonu Sarajevo
Program utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Poticaj razvoju male privrede" za 2017. godinu
Zaustavimo ambroziju
Investicijski profil Kantona Sarajevo 2017. godina
Izvještaj o radu Ministarstva za 2015. godinu
Program razvoja male privrede za period 2016 - 2019 godina
PRIRUČNIK za polaganje posebnog dijela ispita za turističkog vodiča
Vodič za investiciona ulaganja 2015
Program rada Ministarstva privrede za 2015. godinu
Godišnji izvještaj o radu Ministarstva privrede u 2014. godini
Godišnji izvještaj Ministarstva privrede za 2013. godinu
Brošura industrijske zone KS