Lista organizacija

Naziv Adresa Telefon Fax Web
CENTAR "SKENDERIJA" d.o.o. Sarajevo Terezija bb +387(0)33 201-203 http://www.skenderija.ba
Kantonalna agencija za privlačenje investicija i privatizaciju Sarajevo Hamida Dizdara 1 +387 33 560 030 http://www.kapsa.ba
Ministarstvo privrede Reisa Džemaludina Čauševića 1 +387(0)33 562-122 http://mp.ks.gov.ba
PD "BUTMIR" Bojnička 119 +387(0)33 621-286 +387(0)33 621-160 http://kjppdbutmir.com
SARAJEVO ŠUME Maršala Tita 7/2 +387(0)33 219-172 http://www.sarajevo-sume.ba
Turistička zajednica Kantona Sarajevo Dalmatinska 2/4 +387 (33) 252 000 http://visitsarajevo.ba/
UPRAVA ZA ŠUMARSTVO Branilaca Sarajeva 21/IV +387(0)33 550 285 +387(0)33 443 189
VETERINARSKA STANICA SARAJEVO Nikole Šopa 41 +387(0)33 770 350, +387(0)33 770 353 http://veterinarska.ba
ZOI-84-OLIMPIJSKI CENTAR SARAJEVO Alipašina b.b. +387 33 212-018, +387 33 212-035 http://www.zoi84.ba