Registar vetarinarskih objekata

Naziv Id porezni broj Broj rješenja Općina Adresa Odgovorno lice Telefon Djelatnost Fax E-mail Područje trgovanja
MEGAMIX doo Sarajevo 4200017980002 07-06-24-13437 Novi Grad Rajlovačka bb Misimović Senad 033 774 975 WM Unutrašnji promet
MEPAS doo Široki Brijeg PJ Sarajevo 4272016790022 07-06-24-2152 Ilidža Hifzi Bjelevca 7 Komić Emir 033 760 960 WM Unutrašnji promet
MERCATOR d.o.o. Sarajevo 07-06-24-6500 Butmirska cesta 14 Čengić Damir 033 286 294 PP; mp; Unutrašnji promet
Mercator d.o.o. Sarajevo Ilidža Butmirska cesta 14 Čengić Damir +387(0)33 286 294
Mercator d.o.o. Sarajevo Novi Grad Bulevar Mimar Sinana 1 Ramiz Musić +387(0)33 286 123
Mercator d.o.o. Sarajevo Novi Grad Bosanska 13 Ramiz Musić +387(0)33 286 123
Mesnica “Smajlović” Ilijaš 4300466680000 07-06-24-753 Ilijaš Bosanski put 136 Smajlović Edhem 061 147 996 PP; mp; Unutrašnji promet
Mesnica “Smajlović” Ilijaš 4300466680000 07-06-24-754 Ilijaš Bosanski put 136 Smajlović Edhem 061 147 996 Unutrašnji promet
Mesnica “Smajlović” Ilijaš 4300466680000 07-06-24-16871 Ilijaš Bosanski put 136 Smajlović Edhem 061 147 996 Unutrašnji promet
MORSKI SAN doo Sarajevo 4201622790017 07-06-24-6039 Hadžići Žunovačka 150 Harbaš Mirna 061 890 460 BS; H; FT; Unutrašnji promet
MP Olimpija doo Sarajevo 4600238320005 07-06-24-18829 Ilijaš Bosanski put 215 Kestenović Adnan 033 403 110 WM Unutrašnji promet
Mrkva group doo Sarajevo 4201280030066 07-06-24-16577 Novo Sarajevo Derviša Numića 83 Ćapin Amel 033 641 896 PP; mp; Unutrašnji promet
Muhibić Ramiz 0812969171303 07-06-24-20380 Hadžići Korča 12 Muhibić Ramiz 061 365 487 A; FARM Unutrašnji promet
Mujanić doo Sarajevo 4201000790109 07-06-24-710 Vogošća Kobilja glava 22 Mujanić Fuad 061/246 716 Unutrašnji promet
Mujanić doo Sarajevo 4201000790036 07-06-24-709 Ilidža Blažuj 84 033 696 110 Unutrašnji promet
Mujanić doo Sarajevo 4201000790028 07-06-24-708 Ilidža Ustanička 21 Mujanić Fuad 033 696 110 Unutrašnji promet
Mujanić doo Sarajevo 4201000790079 07-06-24-707 Novo Sarajevo Paromlinska 34 Mujanić Fuad 061 133 335 Unutrašnji promet
Mujanić doo Sarajevo 4201000790087 07-06-24-706 Hadžići Hadželi 51 Mujanić Fuad 061 784 418 Unutrašnji promet
Mujanić doo Sarajevo 4201000790117 07-06-24-705 Stari Grad Hamdije Kreševljakovića do 60 Mujanić Fuad 062/805 667 Unutrašnji promet
Mujanić doo Sarajevo 4201000790133 07-06-24-704 Novo Sarajevo Grbavička 40 Mujanić Fuad 061 798 058 Unutrašnji promet
Mujanić doo Sarajevo 4201000790141 033/617 556 Novi Grad Milana Preloga bb Mujanić Fuad 033 617 556 Unutrašnji promet
Mujanić doo Sarajevo 4201000790150 07-06-24-702 Ilidža Stupska bb Mujanić Fuad 061 875 608 Unutrašnji promet
Mujanić doo Sarajevo 4201000790044 07-06-24-701 Novo Sarajevo Derviša Numića 48 Mujanić Fuad 062 404 525 Unutrašnji promet
Mujanić doo Sarajevo 4201000790125 07-06-24-690 Ilidža Hrasnička cesta 31 Mujanić Fuad 061 216 426 Unutrašnji promet
Mujanić doo Sarajevo 201000790001 07-06-24-19840 Ilidža Blažuj 84 Mujanić Fuad 033 696 112 PP; FEED; A; B; O; Unutrašnji promet
Mujanić doo Sarajevo 4201000790001 07-06-24-943 Ilidža Blažuj 84 Mujanić Fuad 033 696 112 SH; B;C; O Unutrašnji promet
Mujanovići d.o.o. Vogošća 4200108190004 07-06-24-2345 Centar Čekaluša 36 Mujanović Muris 033 485 126, 033 485 125 Unutrašnji promet
Mujanovići d.o.o. Vogošća 4200108190004 07-06-24-2341 Centar Hamida Dizdara 1 Mujanović Muris 033 485 126, 033 485 125 Unutrašnji promet
Mujanovići d.o.o. Vogošća 4200108190004 07-06-24-2342 Vogošća Akifa ef. Biserovića 7 Mujanović Muris 033 485 126, 033 485 125 Unutrašnji promet
Mujanovići d.o.o. Vogošća 4200108190004 07-06-24-15927 Vogošća Kadarići bb, Ilijaš Mujanović Muris 033 485 126 PP Unutrašnji promet