Registar vetarinarskih objekata

Naziv Id porezni broj Broj rješenja Općina Adresa Odgovorno lice Telefon Djelatnost Fax E-mail Područje trgovanja
ATLAS TRADING doo Sarajevo 4200323830006 07-06-24-18784 Novi Grad Srđana Aleksića 323 Skopak Mirsad 033 544 633 WM Unutrašnji promet
ATZ "BH MILCH" Sarajevo sa p.o. Ilidža Crnih labudova 59, Hrasnica Žiilić Smail +387(0)33 513 891
ATZ BH MILCH Sarajevo sa p.o. 07-06-24-1766 Ilidža Crnih labudova 59 Žilić Smail 033 513 891 WM Unutrašnji promet
AVAKS doo Sarajevo 4201223150004 07-06-24-382 Hadžići Mostarsko raskršće bb Alimanović Elvedin 033 638 670, 061 539 133 WM Unutrašnji promet
BAJRA doo Travnik, PJ 100, mesnica 4236048760528 07-06-24-3945-12 Hadžići Industrijska zona bb Haseljić Numo 030 547 402 Unutrašnji promet
BAJRA doo Travnik, PJ 22, Vogošća 4236048760242 07-06-24-3945 Vogošća Igmanska 46 Haseljić Numo 030 547 402 Unutrašnji promet
BAJRA doo Travnik, PJ 32, mesnica 4236048760323 07-06-24-3945-1 Novi Grad Smaje Šikala 39 Haseljić Numo 030 547 402 Unutrašnji promet
BAJRA doo Travnik, PJ 36, mesnica 4236048760366 07-06-24-3945-2 Stari Grad Safvet bega Bašagića 5 Haseljić Numo 030 547 402 Unutrašnji promet
BAJRA doo Travnik, PJ 45, mesnica 4236048760366 07-06-24-3945-3 Novi Grad Džemala Bijedića 123 Haseljić Numo 030 547 402 Unutrašnji promet
BAJRA doo Travnik, PJ 61, mesnica 4236048760609 07-06-24-3945-4 Centar Mehremića trg 15 Haseljić Numo 030 547 402 Unutrašnji promet
BAJRA doo Travnik, PJ 62, mesnica 4236048760617 07-06-24-3945-5 Ilijaš Alića rampa, Mrakovo Haseljić Numo 030 547 402 Unutrašnji promet
BAJRA doo Travnik, PJ 64, mesnica 4236048760633 07-06-24-3945-6 Novi Grad Hrasno II Haseljić Numo 030 547 402 Unutrašnji promet
BAJRA doo Travnik, PJ 70 4236048760684 07-06-24-3945-7 Ilidža Ustanička 23 Haseljić Numo 030 547 402 Unutrašnji promet
BAJRA doo Travnik, PJ 72, mesnica 4236048760714 07-06-24-3945-8 Novi Grad Adema Buće bb Haseljić Numo 030 547 402 Unutrašnji promet
BAJRA doo Travnik, PJ 73, mesnica 4236048760722 07-06-24-3945-9 Ilidža Stupska bb Haseljić Numo 030 547 402 Unutrašnji promet
BAJRA doo Travnik, PJ 74, mesnica 4236048760749 07-06-24-3945-10 Novo Sarajevo Grbavička bb Haseljić Numo 030 547 402 Unutrašnji promet
BAJRA doo Travnik, PJ 76, mesnica 4236048760773 07-06-24-3945-11 Novi Grad Braće Mulića bb Haseljić Numo 030 547 402 Unutrašnji promet
Bečarević doo, Sarajevo 4200454000009 07-06-24-2218 Centar Derebent 34 Bečarević Nedžad 061 100 333, 033 216 216 PP; mp; Unutrašnji promet
BINGO doo Export Import Tuzla 4209253450003 07-06-24-1654 Novi Grad Tuzlanska bb Džambić Senad 033 368 910, 061 684 114 Unutrašnji promet
Bosanka doo, Blažuj 4200178130009 07-06-24-10862 Ilidža Blažuj 78 Memić Bilal 033 763 910, 033 763 911 WM Unutrašnji promet
BROJLER doo Sarajevo 4200523760002 07-06-24-2225 Novi Grad Rajlovačka bb Hodžić Herisa 033 590 782, 033 590 783 PP; mp; Unutrašnji promet
BROJLER doo Sarajevo 4200523760002 07-06-24-9760 Novi Grad Rajlovačka bb Ivanović Zlatan 033 590 782 SH; A; Unutrašnji promet
C.D.E.B. doo Sarajevo 4200428930006 07-06-24-9064 Novi Grad Stupska bb Ligata Jasmin 033 754 462 PP; mp; Unutrašnji promet
C.D.E.B. doo Sarajevo 4200428930103 07-06-24-10628 Novo Sarajevo Kolodvorska 12 Bibić Amina 033 721 380 PP; mp; Unutrašnji promet
Ćatić Nezir 07-06-24-15868 Ilijaš Lješevo bb Ćatić Nezir 061 146 573 B; FARM Unutrašnji promet
DAYTON doo Sarajevo 07-06-24-11961 Novo Sarajevo Zvornička 27 Karačić Nusret 033 661 301 PP; mp; Unutrašnji promet
DELVIR-PROM d.o.o Tuzla PJ Sarajevo 209211020009 07-06-24-9160 Vogošća Igmanska bb Hadžiarapović Samra 033 424 920 WM Unutrašnji promet
Dervišević Sadik 19 muznih krava 07-06-24-15995 Ilijaš Vlaškovo bb Dervišević Sedik 061 170 227 B; FARM Unutrašnji promet
Dm drogerie markt d..o.o. Sarajevo Ilidža Blažuj 78 Slavko Medić, Murveta Hadžović +387(0)33 778 300
DM drogerie markt doo Sarajevo 4201125900003 07-06-24-13032 Ilidža Blažuj 78 Medić Slavko 033 778 300 WM Unutrašnji promet