ATZ "BH MILCH" Sarajevo sa p.o.

Adresa: 
Crnih labudova 59, Hrasnica
Redni broj: 
39
Općina: 
3
Broj rješenja: 
07-06-24-1766
Naziv: 
Kapacitet: 
6
Područje trgovine: 
Datum rješenja: 
04.04.2013 do 04.04.2015
Godina: 
2013-00-00T00:00:00
Telefon/fax: 
+387(0)33 513 891
Odgovorno lice: 
Žiilić Smail
Napomena: 
Plusni temperaturni režim
Odobreni broj: 
2
Asortiman: 
Vrsta sirovine: 
Djelatnost: