Registar vetarinarskih objekata

Naziv Id porezni broj Broj rješenja Općina Adresa Odgovorno lice Telefon Djelatnost Fax E-mail Područje trgovanja
Konzum d.o.o. Sarajevo 4200841110718 07-06-24-2101 Centar Bulevar Franca Lehara 1 Edita Milišić 033 286 299 PP; mp; Unutrašnji promet
Konzum d.o.o. Sarajevo 4200918600004 07-06-24-10000 Novo Sarajevo Meše Selimovića 27 Šehović Enisa 063 280 066 PP; mp; Unutrašnji promet
Konzum d.o.o. Sarajevo 4200918600004 07-06-24-2560 Ilidža Blažujski drum bb 063 790 810 WM Unutrašnji promet
Konzum d.o.o. Sarajevo 4200918601817 Centar Trg djece Sarajeva 1 Tabak Samir 063 280 033 PP; mp; Unutrašnji promet
Konzum d.o.o. Sarajevo 4200918600004 07-06-24-17867 Vogošća Jošanička bb Delić Adnan 063 280 075 PP; mp; Unutrašnji promet
Konzum d.o.o. Sarajevo 4200918600004 07-06-24-17754 Novo Sarajevo Ložionička 16 Mujkić Mediha 063 280 067 PP; mp; Unutrašnji promet
Konzum d.o.o. Sarajevo 4200918600004 07-06-24-2617 Novo Sarajevo Ložionička 16 Mujkić Mediha 063 280 067 Unutrašnji promet
Konzum d.o.o. Sarajevo 4200918600004 07-06-24-2830 Novi Grad Džemala Bijedića 123 Subašić Amir 063 280 044 Unutrašnji promet
Konzum d.o.o. Sarajevo 4200918600004 07-06-24-2829 Centar Trg djece Sarajeva 1 Tabak Samir 063 280 033 Unutrašnji promet
Konzum d.o.o. Sarajevo 4200918600004 07-06-24-2833 Novo Sarajevo Zmaja od Bosne bb Kumro Muemira 063 280 060 Unutrašnji promet
Konzum d.o.o. Sarajevo 4200918600004 07-06-24-2832 Novo Sarajevo Zmaja od Bosne 7-7a Krsmanović Samka 063 280 050 Unutrašnji promet
Konzum d.o.o. Sarajevo 4200918600004 07-06-24-2831 Ilijaš Novo naselje bb Alić Sanela 063 280 045 Unutrašnji promet
Konzum d.o.o. Sarajevo 4200918600004 07-06-24-2823 Novo Sarajevo Hasana Brkića 30 Sejdija Almir 063 280 076 Unutrašnji promet
Konzum d.o.o. Sarajevo 4200918600004 07-06-24-2826 Novo Sarajevo Put života 12 Huko Almir 063 280 022 Unutrašnji promet
Konzum d.o.o. Sarajevo 4200918600004 07-06-24-2825 Vogošća Jošanička bb Delić Adnan 063 280 075 Unutrašnji promet
Konzum d.o.o. Sarajevo 4200918600004 07-06-24-2824 Novi Grad Bosanska 13a Junuzović Sanela 063 280 072 Unutrašnji promet
Konzum d.o.o. Sarajevo 4200918600004 07-06-24-2828 Novi Grad Gradačačka 56 Đulović Elvedin 063 280 028 Unutrašnji promet
Konzum d.o.o. Sarajevo 4200918600004 07-06-24-2827 Novi Grad Kurta Schorka 7 Zornić Zilha 063 280 023 Unutrašnji promet
Konzum d.o.o. Sarajevo 4200918600004 07-06-24-2820 Novo Sarajevo Grbavička 46 Arnautović Paša 063 280 063 Unutrašnji promet
Konzum d.o.o. Sarajevo 4200918600004 07-06-24-2819 Novi Grad Bulevar Mimar Sinana 1 Kubat Elvira 063 280 069 Unutrašnji promet
Konzum d.o.o. Sarajevo 4200918600004 07-06-24-2822 Novo Sarajevo Meše Selimovića 27 Šehović Enisa 063 280 066 Unutrašnji promet
Konzum d.o.o. Sarajevo 4200918600004 07-06-24-2821 Centar Vrbanja 1 Subašić Alen 063 280 065 Unutrašnji promet
Konzum d.o.o. Sarajevo 4200918600004 07-06-24-2818 Ilidža Butmirska cesta 14 Omerbegović Semir 063 280 068 Unutrašnji promet
Konzum d.o.o. Sarajevo 4200918600004 07-06-24-2817 Centar Bulevar Franca Lehara 2 Milišić Edita 063 280 070 Unutrašnji promet
Konzum d.o.o. Sarajevo 4200918600004 07-06-24-6056 Novo Sarajevo Zmaja od Bosne 7-7a Kamenjašević Nihad 063 790 810 PP; mp; Unutrašnji promet
Konzum d.o.o. Sarajevo 4200918600004 07-06-24-7887 Novo Sarajevo Zmaja od Bosne bb Avdaković Haris 063 790 810 PP; mp; Unutrašnji promet
Konzum d.o.o. Sarajevo 4200918600004 07-06-24-6089 Novi Grad Bulevar Mimar Sinana 1 Kubat Elvira 063 280 069 PP; mp; Unutrašnji promet
Konzum d.o.o. Sarajevo 4200918600004 07-06-24-10056 Novi Grad Kurta Schorka 7 Zornić Zilha 061 790 810 PP; mp; Unutrašnji promet
Konzum d.o.o. Sarajevo 4200918600004 07-06-24-5314 Novi Grad Bosanska 13a Junuzović Sanela 063 280 072 PP; mp; Unutrašnji promet
Konzum d.o.o. Sarajevo 4200918600004 07-06-24-10055 Ilijaš Novo naselje bb Salčinović Elma 063 790 810 PP; mp; Unutrašnji promet