BAJRA doo Travnik, PJ 36, mesnica

Rb: 
63
Godina: 
2015 - 00:00
Id porezni broj: 
4236048760366
Matični broj firme: 
236048760005
Općina: 
Stari Grad
Adresa: 
Safvet bega Bašagića 5
Telefon: 
030 547 402
Odgovorno lice: 
Haseljić Numo
Broj rješenja: 
07-06-24-3945-2
Područje trgovanja: 
Unutrašnji promet
Vrsta sirovine: 
Mesnica
Asortiman: 
prerada mesa na mjestu proizvodnje
Datum rješenja ili potvrde: 
08.04.2015