Registar vetarinarskih objekata

Naziv Id porezni broj Broj rješenja Općina Adresa Odgovorno lice Telefon Djelatnost Fax E-mail Područje trgovanja
Konzum d.o.o. Sarajevo 4200918600004 07-06-24-4030 Novi Grad Džemala Bijedića 123 Glušnica Amir 063 790 810 PP; mp; Unutrašnji promet
Konzum d.o.o. Sarajevo 4200918600004 07-06-24-8805 Novi Grad Rajlovačka bb Musić Ramiz 061 790 810 WM Unutrašnji promet
Konzum d.o.o. Sarajevo 4200918600004 07-06-24-3651 Novo Sarajevo Put života 12 Huko Almir 063 790 810 PP; mp; Unutrašnji promet
Konzum d.o.o. Sarajevo 4200918600004 07-06-24-1702 Novo Sarajevo Hasana Brkića 30 Sejdija Almir 063 280 076 PP; mp; Unutrašnji promet
Konzum d.o.o. Sarajevo Novo Sarajevo Zmaja od Bosne bb Ramiz Musić +387(0)63 790 810
Konzum d.o.o. Sarajevo Novi Grad Kurta Schorka 7 Ramiz Musić +387(0)63 790 810
Konzum d.o.o. Sarajevo Ilijaš Novo naselje bb Ramiz Musić +387(0)63 790 810
KONZUM doo Sarajevo (Sani Grand City) 4200918600004 07-06-24-12063 Ilidža Butmirska cesta 14 Omerbegović Semir 063 280 068 WM Unutrašnji promet
KRAS mesna industrija doo Sarajevo 4227304280009 07-06-24-2115 Ilidža I. A. Šerbe 30 Ramić Zlatko 033 456 411 WM Unutrašnji promet
Kraš trgovina doo Široki Brijeg, Podružnica Sarajevo 4272026910026 07-06-24-9955 Novo Sarajevo Fetaha Bećirbegovića 45 Tihomir Željko 033 712 980 Unutrašnji promet
KREIS BH doo Sarajevo 4200308870000 07-06-24-9230 Ilidža Tvornička 3 Šipka Dževad 033 773 010, 033 773 019 WM Unutrašnji promet
KSS d.o.o. Sarajevo Hadžići Tarčin, Korča 65 Smail Kovačević +387(0)61 266 620
KSS doo Sarajevo 4201875060007 07-06-24-6424 Hadžići Korča 65 Kovačević Smail 061 266 620 A; FARM Unutrašnji promet
LACTALIS BH doo Gradačac, PJ Sarajevo 4200023870006 07-06-24-2579 Novi Grad Rajlovačka cesta bb 033 564 550 WM Unutrašnji promet
Latifović Kasim 07-06-24-20834 Vogošća Kamenica II/67 Latifović Kasim 061 517 305 B; FARM Unutrašnji promet
LEDO doo Čitluk, PJ Sarajevo 07-06-24-5125 Novi Grad Rajlovačka bb Alispahić Izudin 036 653 120 WM Unutrašnji promet
LUKAS TP NAKIĆ doo Široki brijeg, PJ Sarajevo 07-06-24-12066 Ilidža Hifzi Bjelevca 5 Matković Darko 063 381 851 WM Unutrašnji promet
Magazin Maprim doo Sarajevo 4200197780006 07-06-24-14311 Hadžići Resnik bb Kadrić Samir 061 133 400 WM Unutrašnji promet
Magazin Maprim doo Sarajevo 4200197780006 07-06-24-3891 Centar Ćemalušua 14 Ćatović Fikret 033 204 406 Unutrašnji promet
Magazin Maprim doo Sarajevo 4200197780006 07-06-24-3893 Novi Grad Tržni centar Dobrinja bb Ćatović Fikret 033 456 214 Unutrašnji promet
Magazin Maprim doo Sarajevo 4200197780006 07-06-24-3892 Centar Alipašina bb Ćatović Fikret 062 133 160 Unutrašnji promet
Magazin Maprim doo Sarajevo 4200197780006 07-06-24-3890 Novo Sarajevo Ilije Engela bb Ćatović Fikret 061 533 795 Unutrašnji promet
Magazin Maprim doo Sarajevo 4200197780006 07-06-24-3896 Novo Sarajevo Grbavička bb Ćatović Fikret 033 815 590 Unutrašnji promet
Magazin Maprim doo Sarajevo 4200197780006 07-06-24-3894 Stari Grad Mula Mustafe Bašeskije 49 Ćatović Fikret 033 456 214 Unutrašnji promet
Magazin Maprim doo Sarajevo 4200197780006 07-06-24-3889 Ilidža Tržnice pijace bb Ćatović Fikret 062 869 650 Unutrašnji promet
MALIŠIĆ export imort doo Čitluk PJ Sarajevo 07-06-24-269 Novi Grad Bojnička 85 Peštek Nermin 036 651 446 WM Unutrašnji promet
Matoruga Azem (IPP) 4301473590004 07-06-24-16791 Ilijaš Misoča bb Matoruga Azem B; FARM Unutrašnji promet
MCI d.o.o. Široki Brijeg PJ Sarajevo 07-06-24-8456 Novi Grad Safeta Zajke 269 Gotovac Zvonimir 033 433 239 WM Unutrašnji promet
Medić Suno 1105954171787 07-06-24-20838 Vogošća Nebočaj 69 Medić Suno 061 171 7634 B; FARM Unutrašnji promet
MEDIMPEX doo Sarajevo 4200175540001 07-06-24-10127 Vogošća Igmanska 38 Mujezin Šemso 033 476 444 WM Unutrašnji promet