Registar vetarinarskih objekata

Naziv Id porezni broj Broj rješenja Općina Adresa Odgovorno lice Telefon Djelatnost Fax E-mail Područje trgovanja
SD TERZO vl. Terzo Suljo 07-06-24-2910 Trnovo Pendičići bb Terzo Suljo 061 167 251 A; FARM Unutrašnji promet
Selimović Murat 3103969173403 07-06-24-20839 Vogošća Ljubina 31 Selimović Murat 062 080 678 B; FARM Unutrašnji promet
SIDŽIS 5B doo Sarajevo 07-06-24-6582 Ilidža Rakovička cesta 58 Rastoder Sead 033 764 560 WM Unutrašnji promet
SKUTER doo Sarajevo 07-06-24-11543 Novo Sarajevo Put života bb Sulja Sanela 033 659 124, 033 660 499 WM Unutrašnji promet
SLOGA doo Hadžići 4200186820006 07-06-24-17800 Hadžići Binježevo bb Kovačević Redžo 033 519 000 WM Unutrašnji promet
SOD FALAHI Hadžići 07-06-24-10195 Hadžići Milavke bb, Miševići Pepić Suljo 061 741 292 A; FARM Unutrašnji promet
SOD Mesar "Klaonica" Hadžići Kreševski put bb Čolić Dževad +387(0)61 167 788
SOD Mesar "Klaonica" Hadžići Kreševski put bb Čolić Dževad +387(0)61 167 788
SOD mesar KLAONICA 07-06-24-1209 Hadžići Tarčin, Kreševski put bb Čolić Dževad 061 167 788 PP; mp; Unutrašnji promet
SOD mesar KLAONICA 07-06-24-1209 Hadžići Kreševski put bb, Tarčin Čolić Dževad 061 167 788 SH; B;C; O Unutrašnji promet
SOFTIS d.o.o. Sarajevo 420093986006 07-06-24-17388 Ilidža Stupska bb Softić Sakib 063 398 832 Unutrašnji promet
SOFTIS d.o.o. Sarajevo 4200939860006 07-06-24-16489 Ilidža Srđana Aleksića 10 Softić Sakib 063 398 832 PP; mp; Unutrašnji promet
SOMKR “HODŽIĆ" 430062841001 07-06-24-3545 Stari Grad Baščaršija 54 Hodžić Amir 033 532 631 Unutrašnji promet
SOMKR “HODŽIĆ, vl. Hodžić Amir 430062841001 07-06-24-15809 Stari Grad Baščaršija 54 Muratović Dženan 033 532 631 Unutrašnji promet
SOMKR “HODŽIĆ, vl. Hodžić Amir 4300628410001 07-06-24-436 Stari Grad Baščaršija 54 Muratović Dženan 033 532 631 PP; mp; Unutrašnji promet
SOMR BRAĆA JELEČ 4302068600007 07-06-24-3857 Centar Alipašina bb Jeleč Esad 061 132 312 Unutrašnji promet
SOMR BRAĆA JELEČ 07-06-24-7111 Centar Alipašina bb Jeleč Esad 061 132 312 PP; mp; Unutrašnji promet
SOPD “JAJA PROM” 07-06-24-2053 Centar Panjina kula do br. 159 Bavčić Aziz 033 446 842 A; FARM Unutrašnji promet
SOR "Klaonica" v. Prndelj Dževad Novo Sarajevo Gornji Velešići 41 Prndelj Dževad +387(0)61 130 497
SOR KLAONICA Prndelj 07-06-24-20472 Novo Sarajevo Gornji Velešići 41 Prndelj Dževad 061 130 497 SH; B;C; O Unutrašnji promet
SOR KOD ŠAHOVIĆA 4302022360001 07-06-24-2577 Stari Grad Bakarevića 2 Mujan Aldin 061 159 266 PP; mp; Unutrašnji promet
SOR “Mesnica” vl. Hodžić Salim 4300629650006 07-06-24-13078 Stari Grad S.B.Bašagića 26 Hodžić Salim 033 447 448 PP; mp; Unutrašnji promet
SPANISH MARKET doo Sarajevo 4200093060001 07-06-24-10485 Ilidža Bojnička 44 Hadžihasanović Nedžad 033 471 330 WM Unutrašnji promet
SPD "P.M. Milk" Vogošća Donja Vogošća Pjano Mirsada +387(0)61 209 766
SPD "PM MILK" 07-06-24-2627 Stara željeznička stanica bb Pjano Mirsada 061 209 766 B; FARM Unutrašnji promet
SPD "Tyson" Vogošća Kamenica bb Andelija Đulsa +387(0)61 469 706
SPD ARNAUTOVIĆ 4301202050004 07-06-24-20833 Vogošća Gornja Jošanica III, br.7 Arnautović Vahid 033 431 815 B; FARM Unutrašnji promet
SPD EM Vogošća 4302291260005 07-06-24-7751 Vogošća Ljubina bb Suofović Meliha 062 186 468 A; FARM Unutrašnji promet
SPD PAČO 4302293120006 07-06-24-20841 Vogošća Gora br. 4 Pačo Senid 061 880 410 B; FARM Unutrašnji promet
SPD TYSON Vogošća 07-06-24-8946 Vogošća Kamenica bb Andelija Đulsa 061 469 706 A; FARM Unutrašnji promet