Registar vetarinarskih objekata

Naziv Id porezni broj Broj rješenja Općina Adresa Odgovorno lice Telefon Djelatnost Fax E-mail Područje trgovanja
Mujanovići d.o.o. Vogošća 4200108190004 07-06-24-2343 Vogošća Novi rezervoar 24 Mujanović Muris 033 485 126, 033 485 125 SH; B;C; O Unutrašnji promet
Mujanovići d.o.o. Vogošća 4200108190004 07-06-24-8916 Vogošća Novi rezervoar 24 Mujanović Muris 033 485 126, 033 485 125 PP; mp; Unutrašnji promet
MURSA doo Sarajevo 4200270960000 07-06-24-633 Ilidža I. A. Šerbe 3 Rašić Ljubo 033/235 043, 033/235 045 WM Unutrašnji promet
Mustafić Gajib 07-06-24-216576 Ilijaš Lješevo bb Mustafić Gajib 033 401 089 B; FARM Unutrašnji promet
NCO doo Sarajevo 4200045760000 07-06-24-19206 Vogošća Igmanska bb Bašović Sanela 033 434 755 WM Unutrašnji promet
OD "Ado" Tarčin, vl. Golubić Đula Hadžići Odžak bb, Tarčin Golubić Đula +387(0)33
OD "Peradarska farma Miševići" Hadžići Miševići 46, Hadžići Begić Sakib +387(0)33 518 025, +387(0)62 789 499
OD ADO Tarčin 07-06-24-1843 Hadžići Odžak bb, Tarčin Golubić Đula 061 107 313 A; FARM Unutrašnji promet
OD ALDI 1 Hadžići 4300649090007 07-06-24-6390 Hadžići Hadželi 35 Birđo Ibro 033 422 302 PP; mp; Unutrašnji promet
OD Aldi 1 Hadžići Hadžići Hadželi 35 Birđo Ibro +387(0)33 422 302
OD Baltić Sarajevo 4033520210006 07-06-24-9567 Novi Grad Feriza Zumbula 10 ltić Izet 061 210 588, 033 617 311 PP; mp; Unutrašnji promet
OD farma "AGA" Zovik Hadžići Gornji Zovik 13 Ramić Agan +387(0)33 833 588
OD MELI Hadžići 4302191120001 07-06-24-9920 Hadžići Osenik bb Otajagić Nihad 061 242 096 A; FARM Unutrašnji promet
OD mesnica LOKVANČIĆ 07-06-24-12456 Ilidža Ejuba Sarajkića 4 Lokvančić Amir 033 515 451 PP; mp; Unutrašnji promet
OD mesnica Lokvančić Ilidža Ejuba Sarajkića 4 Lokvančić Amir +387(0)33 515 451
OD Peradarska farma Miševići 07-06-24-9599-3 Hadžići Miševići 46 Begić Sakib 033 518 025, 062 789 499 A; FARM Unutrašnji promet
OD “ALEN” Hadžići 07-06-24-13608 Hadžići Odžak bb, Tarčin Čomor Alen 033 418 377 A; FARM Unutrašnji promet
OD “ASMAH” Hadžići 07-06-24-13112 Hadžići Duranovići – Korča bb Rašidović Suljo 033 459 549 A; FARM Unutrašnji promet
OD “DUDE” Hadžići 07-06-24-4052 Hadžići OD “DUDE” Hadžići Dupovac Salem 061 202 167 A; FARM Unutrašnji promet
OD “Farma konzumnih jaja” 4300052280000 07-06-24-13539 Hadžići Gradac 25 Šehić Anes 061 160 214 A; FARM Unutrašnji promet
OD “SILA & Š” Hadžići 07-06-24-9143 Hadžići Drozgometva bb Šupić Ilija 065 755 009 A; FARM Unutrašnji promet
OMEGA doo Živinice, PJ Sarajevo 4209362230005 07-06-24-19381 Novi Grad Zabrđe bb Džambić Edim 035 772 121 WM Unutrašnji promet
Opšta poljoprivredna zadruga “Vogomolk” p.o. Vogošća 4200935280005 07-06-24-20835 Vogošća Gora bb, Vogošća Arnautović Adnan 066 187 359 Unutrašnji promet
OR "Bes" v. Begić Sadik Ilidža Harisa Merzića 17 Begić Sadik +387(0)61 210 934
OR "Mesnica Haris" Novo Sarajevo Hamdije Čemerlića bb Prndelj Haris +387(0)61 130 497
OR BES , Ilidža 07-06-24-4941 Ilidža Harisa Merzića 17 Begić Sadik 061 210 934 PP; mp; Unutrašnji promet
OR mesar HOSANA 4319609910012 07-06-24-14473 Vogošća Jošanička 131 Kadić Anisa 033 431 958 PP; mp; Unutrašnji promet
OR mesar “HOSANA” 4319609910012 07-06-24-710 Vogošća Jošanička 131 Kadić Anisa 033 431 958 Unutrašnji promet
OR mesnica HARIS 07-06-24-5087 Novo Sarajevo Hamdije Čemerlića bb Prndelj Haris 061 130 497 PP; mp; Unutrašnji promet
OR mesnica PROMEX 07-06-24-7967 Novi Grad Aleja Bosne Srebrne 40a Mujanić Jasmina 062 507 035 PP; mp; Unutrašnji promet