OD “DUDE” Hadžići

Rb: 
20
Godina: 
2014 - 00:00
Općina: 
Hadžići
Adresa: 
OD “DUDE” Hadžići
Telefon: 
061 202 167
Odgovorno lice: 
Dupovac Salem
Broj rješenja: 
07-06-24-4052
Područje trgovanja: 
Unutrašnji promet
Djelatnost: 
Vrsta sirovine: 
farma peradi
Asortiman: 
tov brojlera
Kapacitet: 
18000 kom/turnus
Odobreni broj: 
21 025
Datum rješenja ili potvrde: 
24.03.2014