OD Peradarska farma Miševići

Rb: 
11
Godina: 
2012 - 00:00
Općina: 
Hadžići
Adresa: 
Miševići 46
Telefon: 
033 518 025
062 789 499
Odgovorno lice: 
Begić Sakib
Broj rješenja: 
07-06-24-9599-3
Područje trgovanja: 
Unutrašnji promet
Djelatnost: 
Vrsta sirovine: 
farma peradi
Asortiman: 
tov brojlera
Kapacitet: 
9500 kom/turnus
Odobreni broj: 
2 239
Datum rješenja ili potvrde: 
21.03.2014