Registar vetarinarskih objekata

Naziv Id porezni broj Broj rješenja Općina Adresa Odgovorno lice Telefon Djelatnost Fax E-mail Područje trgovanja
DORE CHOCOLAT doo Sarajevo 4201945530006 07-06-24-8043 Centar Tešanjska 9 Dražen Redžić 033 263 230, 060 342 0245 WM Unutrašnji promet
DU-ET doo Sarajevo 4200637420007 07-06-24-9541 Ilidža 13 jul br. 29 Čarkadžić Fatima 061 216 598 SH; B;C; O Unutrašnji promet
Džambas Šaban 07-06-24-19178 Hadžići Gornja Bioča, Tarčin Džambas Šaban 033 418 566 B; FARM Unutrašnji promet
ECON doo Sarajevo 4201103170001 07-06-24-13795 Novi Grad Esada Midžića 27 Vehabović -Ljuta Aida 033 266 405 WM Unutrašnji promet
EURO CONTO doo, Sarajevo 4200206950009 07-06-24-3732 Ilidža Kasindolska cesta 50 Muhović Hamid 033 763 671 Unutrašnji promet
Farma "Bioča" Ilijaš Ilijaš Gornja Bioča bb Imširović Kasim +387(0)61 149 549
FARMAVITA d.o.o. Sarajevo 07-06-24-6993 Vogošća Igmanska 5a Omić Dževada 033 476 321 WM Unutrašnji promet
Fejzić Enver 1507959133647 07-06-24-20840 Vogošća Donja Vogošća 60a Fejzić Enver 061 253 073 B; FARM Unutrašnji promet
FRANCK doo Sarajevo 4200521980005 07-06-24-840 Novo Sarajevo Fetaha Bećirbegovića 45 Škaljić Edin 033 718 125 WM Unutrašnji promet
FRIŠKO doo Sarajevo 4201750100007 07-06-24-1890 Novi Grad Ive Andrića 11 Pinjo Samir 033 465 973 PP; mp; Unutrašnji promet
Gadžo comerc d.o.o Sarajevo Ilidža Ismeta Alajbegovića Šerbe 3 Gadžo Mustafa +387(0)33 943 900
GADŽO COMERC doo Sarajevo 4200342030002 07-06-24-7794 Ilidža Ismeta Alajbegovića Šerbe 3 Gadžo Mustafa 033 943 900 WM Unutrašnji promet
General logistic doo, Sarajevo 4201450300004 07-06-24-18549 Novi Grad Rajlovac bb, Sarajevo Drinjaković Nasuf 033 568 300 WM Unutrašnji promet
Hajro Meho 07-06-24-20058 Vogošća Gora 50 Hajro Meho 062/393 031 B; FARM Unutrašnji promet
HELJIĆ doo Sarajevo 4200110250006 07-06-24-20242 Stari Grad Zelenih beretki 28 Haljić Samija 033 447 255 WM Unutrašnji promet
HEXIM d.o.o. Sarajevo 07-06-24-8074 Novi Grad Bačići bb Bajić Aleksandar 065 882 888 WM Unutrašnji promet
Hoše Komerc d.o.o Sarajevo Ilidža Butmirska cesta 47 Izet Bozalija +387(0)33 625 160
HOŠE KOMERC doo Sarajevo 4200442500006 07-06-24-10288 Novi Grad Tvornička 20 Przović Amir 033 625 160 WM Unutrašnji promet
HOŠE KOMERC doo Sarajevo 4200442500006 07-06-24-4755 Ilidža Butmirska cesta 47 Bozalija Izet 033 625 160 WM Unutrašnji promet
INTEGRAL ELEKTRO d.o.o. Sarajevo 218067220005 07-06-24-2766 Novi Grad Milana Preloga 12 Šabanović Edhem 033 640 394, 033 802 579 WM Unutrašnji promet
IPP "Farma Ribarići" Ilijaš Ribarići bb Haskić Alma +387(0)61 130 374
IPP NIŠIĆI vl. Balović Admir 4302425480007 07-06-24-18212 Ilijaš Zlotege bb Balović Admir 061 132 816 A; FARM Unutrašnji promet
IPP “ES” vl. Smajlović Edin 4301336330009 07-06-24-16251 Ilijaš Moševačka br. 25 Smajlović Edin 061 389 934 B; FARM Unutrašnji promet
IPP “FARMA RIBARIĆI” 07-06-24-3954 Ilijaš Ribarići bb Haskić Alma 061 130 374 FARM Unutrašnji promet
IPP “LEMEŠ A” vl. Lemeš Admin 4302453420001 07-06-24-17529 Ilijaš Lješevo 704 Lemeš Admin 061 516 030 B; FARM Unutrašnji promet
JU Srednja škola poljoprivredne prehrane, veterinarske i uslužne djelatnosti 4200377840007 07-06-24-11358 Stari Grad Hamdije Kreševljakovića 55 Alić Suad 033 562 185 PP; mp; Unutrašnji promet
JU Srednja škola poljoprivredne prehrane, veterinarske i uslužne djelatnosti 4200377840007 07-06-24-13771 Stari Grad Hamdije Kreševljakovića 55 Alić Suad 033 562 185 PP Unutrašnji promet
KOLBA doo Sarajevo 07-06-24-5605 Novi Grad Bačići 25 Omeragić Enis 033 770 650 WM Unutrašnji promet
Konzum d.o.o. Sarajevo 4200918600004 07-06-24-7993 Novi Grad Gradačačka 56 Đulović Elvedin 063 790 810 PP; mp; Unutrašnji promet
Konzum d.o.o. Sarajevo 4200918600004 07-06-24-1656 Centar Vrbanja 1 Alen Kurtešević 063 280 065 PP; mp; Unutrašnji promet