Fejzić Enver

Rb: 
66
Godina: 
2014 - 00:00
Id porezni broj: 
1507959133647
Općina: 
Vogošća
Adresa: 
Donja Vogošća 60a
Telefon: 
061 253 073
Odgovorno lice: 
Fejzić Enver
Broj rješenja: 
07-06-24-20840
Područje trgovanja: 
Unutrašnji promet
Djelatnost: 
Vrsta sirovine: 
farma goveda
Asortiman: 
proizvodnja sirovog mlijeka
Kapacitet: 
8 krava, 3 junice
Datum rješenja ili potvrde: 
26.12.2014