Registar vetarinarskih objekata

Naziv Id porezni broj Broj rješenja Općina Adresa Odgovorno lice Telefon Djelatnost Fax E-mail Područje trgovanja
SPD “SPD PILE” 07-06-24-26079 Gornje Vlakovo 10 Pinjo Amer 061 503 128 A; FARM Unutrašnji promet
Sprind d.o.o. Sarajevo Novi Grad Rajlovačka cesta bb Milenko Banović +387(0)33 808 205
SPRIND doo Sarajevo 4200279320003 07-06-24-3714 Novi Grad Rajlovačka cesta bb Banović Milenko 033 808 205 WM Unutrašnji promet
ŠULTER doo Sarajevo 4200542120006 07-06-24-5892 Ilidža Hifzi Bjelevca 5 Hajdarpašić Senad 033 234 186 WM Unutrašnji promet
SUPERIOR GROUP doo Sarajevo 4201534400004 07-06-24-6358 Novi Grad Safeta Zajke 400 Toroman Senur 033 765 515 WM Unutrašnji promet
SWISLION TAKOVO doo Sarajevo 07-06-24-8837 Novi Grad Safeta Zajke 81 Šumar Zoran 033 674 495 WM Unutrašnji promet
TD "Marketi" d.d. Sarajevo Novi Grad Olimpijska 52 Nikica Brezar +387(0)33 465 973
TD MARKETI d.d. Sarajevo 4200711170000 07-06-24-20155 Novi Grad Olimpijska 12 Brezar Nikica 033 523 408 PP; mp; Unutrašnji promet
TR mesnica “SARAY” 4302503460000 07-06-24-4127 Novo Sarajevo Azize Šačirbegović bb Čamo Zlatko 033 542 531 Unutrašnji promet
TR “mesara “ŠAHBAZ” 4302386480002 07-06-24-4039 Centar Alipašina bb Hadžiosmanović Dženana 060 326 2004 Unutrašnji promet
TR “Mesnica Bećarević 2” 4301586870003 07-06-24-2217 Centar Zaima Šarca 22 Bajramović Selim 061 214 771 Unutrašnji promet
TR “Mesnica Bećarević” 4300736570007 07-06-24-2214 Centar Kemal Begova 17 Enisa Bećarević 061 214 771 Unutrašnji promet
TRM “AČE” Vogošća 4301341330003 07-06-24-6902 Vogošća Stara cesta 12 Hrustemović Adil 061 356 643 PP; mp; Unutrašnji promet
TUŠ TRADE doo Bihać, PJ Sarajevo 07-06-24-672 Stupska bb Husanović Elmir 061 476 253 PP; mp; Unutrašnji promet
UNION FOODS doo Čitluk, PJ Sarajevo 4227040010008 07-06-24-8193 Ilidža Ismeta Alajbegovića Šerbe 3 Tucak Nusheta 033 761 260 WM Unutrašnji promet
UPI "Simes" d.o.o. Ilidža Blažuj 2, Ilidža Ćeskin Mehmed +387(0)33 661 301
UPI SIMES 200684340003 07-06-24-20283 Ilidža Blažuj br. 2 Ćeskin Mehmed 033 661 301 WM Unutrašnji promet
VELVET TRADE doo Sarajevo 4200331180002 07-06-24-2285 Novi Grad Džemala Bijedića 162 Begić Murat 033 766 470 WM Unutrašnji promet
Vinojug doo 4200368260006 07-06-24-19194 Novo Sarajevo Igmanska 2-4 Gadžo Amira 033 641 044, 033 655 621 WM Unutrašnji promet
VIOLETA doo Tomislavgrad PJ Sarajevo 07-06-24-3535 Ilidža Pijačna 14e Kadrić Almir 039 660 400 WM Unutrašnji promet
WALD PRODUKT doo, Sarajevo 4200343780005 07-06-24-714 Hadžići Korča bb, Tarčin Velić Paša 033/594 587 A; FARM Unutrašnji promet
ZOO centar doo Sarajevo 4200210040009 07-06-24-16102 Novo Sarajevo Ljubljanska 18 Akšamović Arman 033 642 911 FEED Unutrašnji promet
ZORLI doo Sarajevo 4200263910005 07-06-24-3904 Stari Grad Telali 10 Duraković Mehmed 033 447 298 Unutrašnji promet
Zvečevo Commerc doo Sarajevo 4200108940003 07-06-24-10589 Novi Grad Olimpijska bb Muhotić Safet 033 766 255 WM Unutrašnji promet
Zvijezda d.o.o. Sarajevo Novi Grad Rajlovačka crsta bb Sakib Mulabdić +387(0)33 754 141
ZVIJEZDA doo Sarajevo 4200180110007 07-06-24-29855 Novi Grad Rajlovačka bb Mulabdić Sakib 033/754 141 WM Unutrašnji promet
“A 3” d.o.o. Sarajevo 4201950880007 07-06-24-15902 Hadžići Anđelka Lažetića bb Fatić Safija 061 556 166 WM Unutrašnji promet
“Alpiko” doo Sarajevo 4200494050003 07-06-24-6452 Novi Grad Džemala Bijedića 149 Đombić Mustafa 033 234 901, 033/768 856 WM Unutrašnji promet
“ARGETA” doo, Sarajevo 4201049700008 07-06-24-13373 Hadžići Donji Hadžići 138 Brodović Samir 033 476 602 WM Unutrašnji promet
“Bečarević” d.o.o. Sarajevo 4200454000009 07-06-24-13678 Centar 4200454000009 Bečarević Nedžad 033 216 216 PP; mp; Unutrašnji promet