Sprind d.o.o. Sarajevo

Redni broj: 
66
Adresa: 
Rajlovačka cesta bb
Broj rješenja: 
07-06-24-3714
Općina: 
5
Naziv: 
Kapacitet: 
250
Područje trgovine: 
Datum rješenja: 
31.07.2013 do 31.07.2015
Godina: 
2013-00-00T00:00:00
Telefon/fax: 
+387(0)33 808 205
Odgovorno lice: 
Milenko Banović
Odobreni broj: 
2
Asortiman: 
Vrsta sirovine: 
Djelatnost: