TR “mesara “ŠAHBAZ”

Rb: 
74
Godina: 
2015 - 00:00
Id porezni broj: 
4302386480002
Općina: 
Centar
Adresa: 
Alipašina bb
Telefon: 
060 326 2004
Odgovorno lice: 
Hadžiosmanović Dženana
Broj rješenja: 
07-06-24-4039
Područje trgovanja: 
Unutrašnji promet
Vrsta sirovine: 
Mesnica
Asortiman: 
prerada mesa na mjestu proizvodnje
Datum rješenja ili potvrde: 
09.04.2015