Matoruga Azem (IPP)

Rb: 
60
Godina: 
2015 - 00:00
Id porezni broj: 
4301473590004
Općina: 
Ilijaš
Adresa: 
Misoča bb
Odgovorno lice: 
Matoruga Azem
Broj rješenja: 
07-06-24-16791
Područje trgovanja: 
Unutrašnji promet
Djelatnost: 
Vrsta sirovine: 
farma goveda
Asortiman: 
proizvodnja sirovog mlijeka
Kapacitet: 
19 muznih krava
Datum rješenja ili potvrde: 
06.04.2015