Dm drogerie markt d..o.o. Sarajevo

Adresa: 
Blažuj 78
Redni broj: 
3
Općina: 
3
Broj rješenja: 
07-06-24-13032
Naziv: 
Kapacitet: 
80
Područje trgovine: 
Datum rješenja: 
09.01.2014 do 09.01.2016
Godina: 
2014-00-00T00:00:00
Telefon/fax: 
+387(0)33 778 300
Odgovorno lice: 
Slavko Medić, Murveta Hadžović
Odobreni broj: 
2
Asortiman: 
Vrsta sirovine: 
Djelatnost: