"Mercator BH" d.o.o Sarajevo, PJ Hipermarket Ilidža

Adresa: 
Butimirska cesta 14
Redni broj: 
38
Općina: 
3
Broj rješenja: 
07-06-24-12063
Naziv: 
Kapacitet: 
20
Područje trgovine: 
Datum rješenja: 
08.04.2013 do 08.04.2015
Godina: 
2013-00-00T00:00:00
Telefon/fax: 
+387(0)33 286 123
Odgovorno lice: 
Amela Medan
Odobreni broj: 
2
Asortiman: 
Vrsta sirovine: 
Djelatnost: