"Violeta" d.o.o. Tomislavgrad, Podružnica Sarajevo

Adresa: 
Pijačna 14e
Redni broj: 
51
Općina: 
3
Broj rješenja: 
07-06-24-3535
Naziv: 
Kapacitet: 
50
Područje trgovine: 
E-mail: 
Datum rješenja: 
02.07.2013 do 02.07.2015
Godina: 
2013-00-00T00:00:00
Telefon/fax: 
+387(0)33 660 400
Odgovorno lice: 
Ante Miloš
Odobreni broj: 
2
Asortiman: 
Vrsta sirovine: 
Djelatnost: