"MP Olimpija" d.o.o Sarajevo

Adresa: 
Bosanski put 216, Ilijaš
Redni broj: 
10
Općina: 
4
Broj rješenja: 
07-06-24-25623
Naziv: 
Kapacitet: 
210
Područje trgovine: 
E-mail: 
Datum rješenja: 
13.11.2012 do 13.11.2014
Godina: 
2012-00-00T00:00:00
Telefon/fax: 
+387(0)33 403 110
+387(0)55 714 714
Odgovorno lice: 
Kestendžić Adnan
Napomena: 
Ima rashladnu komoru -18C.
Odobreni broj: 
2
Asortiman: 
Vrsta sirovine: 
Djelatnost: