"Mercator BH" d.o.o Sarajevo, PJ supermarket Shoping centar

Adresa: 
Hasana Brkića 30
Redni broj: 
44
Općina: 
6
Broj rješenja: 
07-06-24-1702
Naziv: 
Kapacitet: 
200
Područje trgovine: 
Datum rješenja: 
24.04.2013 do 24.04.2015
Godina: 
2013-00-00T00:00:00
Telefon/fax: 
+387(0)33 286 123
Odgovorno lice: 
Adisa Zukić
Odobreni broj: 
2
Asortiman: 
Vrsta sirovine: 
Djelatnost: