"Megamix" d.o.o. Sarajevo

Adresa: 
Rajlovačka bb
Redni broj: 
54
Općina: 
5
Broj rješenja: 
07-06-24-3163
Naziv: 
Kapacitet: 
70
Područje trgovine: 
Datum rješenja: 
08.07.2013 do 08.07.2015
Godina: 
2013-00-00T00:00:00
Telefon/fax: 
+387(0)33 774 950
Odgovorno lice: 
Senad Misimović
Odobreni broj: 
2
Asortiman: 
Vrsta sirovine: 
Djelatnost: