Propisi MP

Ukupno 61 - 90 od 441
Zakon
Naziv Pravni izvor Prilog
Odluka o osnivanju Programa utvrđivanja načina provođenja veterinarsko-zdravstvenih pregleda u odobrenim objektima za unutrašnji promet u F BiH 'Službene novine FBiH' 9/20 PDF icon odluka_o_osnivanju_programa_utvrdivanja_nacina_provodenja_veterinarsko-zdravstvenih_pregleda_u_odobrenim_objektima_za_unutrasnji_promet_u_f_bih.pdf
Zakon o geološkim istraživanjima Federacije Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 9/10, PDF icon 14/10
Zakon o veterinarstvu u Bosni i Hercegovini 'Službene novine FBiH' 46/00 PDF icon 46-00.pdf, PDF icon broj34-02.pdf
Zakon o javno-privatnom partnerstvu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 43/23 PDF icon 43-23.pdf
Zakon o poljoprivredi 'Službene novine FBiH' PDF icon 88/07, PDF icon 04/10, PDF icon 7-13.pdf, PDF icon 82-21.pdf
Zakon o obligacionim odnosima 'Službeni list SFRJ' 29/78, 39/85, 45/89 i 57/89, 2/92, 13/93 i 13/94, 17/93 i 3/96 PDF icon zakon_o_obligacionim_odnosima.pdf
Zakon o kontroli cijena 'Službene novine FBiH' 2/95 i 70/08 PDF icon zakon_o_kontroli_cijena_sl._novine_f_bih_-2-95.pdf, PDF icon 70-08.pdf
Zakon o koncesijama 'Službene novine FBiH' PDF icon 61/06, PDF icon 40/02
Zakon o rudarstvu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 29/12 PDF icon 29-12.pdf
Zakon o uvjetima i načinu obavljanja djelatnosti rezanje drveta 'Službene novine FBiH' 27/97, 25/06 i 91/15 PDF icon zakon_o_uvjetima_i_nacinu_obavljanja_djelatnosti_rezanje_drveta_sl.f_bih_br_27-97.pdf, PDF icon 25-06.pdf, PDF icon 91-15.pdf
Zakon o lovstvu 'Službene novine FBiH' PDF icon 04/06, PDF icon 08/10, PDF icon 81/14
Zakon o turizmu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 13/21 PDF icon 19/16, PDF icon 31/17, PDF icon 34/17, PDF icon zakon_o_turizmu_dopuna_broj_13_21.pdf
Zakon o turističkoj djelatnosti 'Službene novine FBiH' PDF icon 32/09
Zakon o energetskoj efikanosti u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' 22/17 PDF icon zakon_o_energetskoj_efikanosti_u_federaciji_bosne_i_hercegovine_sl._novine_br._22-17.pdf
Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti 'Službene novine FBiH' PDF icon 32/09
Zakon o porezu na dohodak 'Službene novine FBiH' 10/08, 9/10, 44/11. 7/13, 65/13, 407/23 PDF icon zakon_o_porezu_na_dodatak_10-08.pdf, PDF icon 9-10.pdf, PDF icon 44-11.pdf, PDF icon 7-13.pdf, PDF icon 65-13.pdf, PDF icon broj_85-23.pdf
Zakon o slobodi pristupa informacija u FBiH 'Službene novine FBiH' 32/01, 48/11 PDF icon zakon_o_slobodi_pristupa_informacija_u_f_bih.pdf, PDF icon 48-11.pdf
Zakon o Vladi Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 36/14 i 37/14 PDF icon zakon_o_vladi_kantona_sarajevo_sl._novine_kantona_sarajevo_br._36-14.pdf, PDF icon 37-14.pdf
Zakon o prekršajima Federacije BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 31-06.pdf
Zakon o unutrašnjem platnom prometu 'Službene novine FBiH' 48/15 79/15 i 4/21 PDF icon zakon_o_unutrasnjem_platnom_prometu_sl._f_bih_48-15.pdf, PDF icon 79-15.pdf, PDF icon 4-21.pdf
Zakon o vlasničko-pravnim odnosima 'Službene novine FBiH' PDF icon 6/98, PDF icon 29/03
Zakon o izvršenju budžeta 'Službene novine Kantona Sarajevo' 5/22 PDF icon zakon_o_izvrsenju_budzeta_sl._novine_kantona_sarajevo_7-22.pdf
Zakon o privrednim društvima 'Službene novine FBiH' 23/99, 45/00, 2/02, 29/03, 68/05, 91/07,84/08,81/15, 75/21 PDF icon 81-15.pdf, PDF icon 75-21.pdf
Zakon o imovini Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 6/97 PDF icon zakon_o_imovini_kantona_sarajevo.pdf
Zakon o koncesijama 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 27/11, PDF icon 15/13, PDF icon Law, PDF icon Law 1, PDF icon 1-22.pdf
Zakon o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' 22-06, 43-08, 22-09, 35-14, 94-15, 17-22 PDF icon 22-06.pdf, PDF icon 43-08.pdf, PDF icon 22-09_0.pdf, PDF icon 35-14.pdf, PDF icon 94-15.pdf, PDF icon 17-22.pdf
Zakon o prikupljanju, proizvodnji i prometu sekundarnih sirovina i otpadnih materijala 'Službene novine FBiH' PDF icon 35/98
Zakon o finansijskom poslovanju 'Službene novine FBiH' 48/16 PDF icon zakon_o_finansijskom_poslovanju_sl.novine_f_bih_48-16.pdf
Zakon o parničnom postupku 'Službene novine FBiH' 53/03, 73/05, 19/06, 98/15 PDF icon zakon_o_parnicnom_postupku.pdf, PDF icon 73-05.pdf, PDF icon 19-06.pdf, PDF icon 98-15.pdf
Zakon o prijavljivanju i postupku provjere podataka o imovini nosioca javnih funkcija u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon zakon_o_prijavljivanju_i_postupku_provjere_podataka_o_imovini_nosioca_javnih_funkcija_u_kantonu_sarajevo_sl.novine_kantona_sarajevo_br._18-19.pdf