Propisi MP

Ukupno 61 - 90 od 458
Zakon
Naziv Pravni izvor Prilog
Zakon o likvidacionom postupku 'Službene novine FBiH' PDF icon 29/03
Zakon o zaštiti bilja od bolesti i štetočina koje ugrožavaju cijelu zemlju („Službeni list SFRJ”, broj 74/89 i „Službeni list R BiH”, broj 2/92 i 13/94) 'Službeni list RBiH' -
Zakon o koncesijama 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 27/11, PDF icon 15/13, PDF icon Law, PDF icon Law 1, PDF icon 1-22.pdf
Zakon o kontroli kvaliteta određenih proizvoda pri uvozu i izvozu („Službene novine Federacije BiH”, broj 21/97) 'Službene novine FBiH' -
Zakon o poticaju razvoja male privrede 'Službene novine Kantona Sarajevo' 19/06, 25/94, 29/15, Engleska v. PDF icon zakon_o_poticaju_razvoja_male_privrede.pdf, PDF icon 25-09.pdf, PDF icon 29-15.pdf, PDF icon engleska_v.pdf
Zakon o inspekcijama Kantona Sarajevo Sl.novine Kantona Sarajevo 2-17 'Službene novine Kantona Sarajevo' 2/17 i 37/21 PDF icon zakon_o_inspekcijama_kantona_sarajevo_sl.novine_kantona_sarajevo_2-17.pdf, PDF icon 37-21.pdf
Zakon o veterinarstvu u Bosni i Hercegovini 'Službene novine FBiH' 46/00 PDF icon 46-00.pdf
Zakon o javno privatnom partnerstvu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 43/23 PDF icon 43-23.pdf
Zakon o standardizaciji BiH (“Službene novine Federacije BiH”, broj 52/00) 'Službene novine FBiH' PDF icon 52/00
Zakon o obrtu i srodnim djelatnostima 'Službene novine FBiH' PDF icon 35/09, PDF icon 42/11
Zakon o novčanim podsticajima u poljoprivredi na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 1/12, PDF icon 15/13
Zakon o poljoprivredi 'Službene novine FBiH' PDF icon 88/07, PDF icon 04/10, PDF icon 7-13.pdf, PDF icon 82-21.pdf
Zakon o poljoprivrednim savjetodavnim službama 'Službene novine FBiH' PDF icon 66/13
Zakon o uvjetima i načinu obavljanja djelatnosti rezanja drveta 'Službene novine FBiH' PDF icon 29/97, PDF icon 25/06
Zakon o dugu, zaduživanju i garancije 'Službene novine FBiH' 24/09 PDF icon zakon_o_dugu_zaduzivanju_i_garancije.pdf
Zakon o poticajima razvoja male privrede Sl.novine K.S br. 29-15 'Službene novine Kantona Sarajevo' 29/15 PDF icon zakon_o_poticajima_razvoja_male_privrede_sl.novine_k.s_br._29-15.pdf
Zakon o vodama 'Službene novine FBiH' 70/06, 18/10, 43/16, 44/22 PDF icon 70/06, PDF icon 18-10.pdf, PDF icon 43-16.pdf, PDF icon 44-22.pdf
Zakon o trezoru 'Službene novine FBiH' 26/16 i 3/20 PDF icon zakon_o_trezoru.pdf, PDF icon 3-20.pdf
Zakon o turizmu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 13/21 PDF icon 19/16, PDF icon 31/17, PDF icon 34/17, PDF icon zakon_o_turizmu_dopuna_broj_13_21.pdf
Zakon o ministarstvima i drugim organima uprave Kantona Sarajevo Sl.novine K.S br. 40-22 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon zakon_o_ministarstvima_i_drugim_organima_uprave_kantona_sarajevo_sl.novine_k.s_br._40-22.pdf
Zakon o turističkoj djelatnosti 'Službene novine FBiH' PDF icon 32/09
Zakon o koncesijama 'Službene novine FBiH' PDF icon 61/06, PDF icon 40/02
Zakon o Budžetu 'Službene novine FBiH' PDF icon zakon_o_budzetu.pdf, PDF icon 5-18.pdf, PDF icon 8-15.pdf, PDF icon 9-14.pdf, PDF icon 10-16.pdf, PDF icon 11-19.pdf, PDF icon 13-14.pdf, PDF icon 91-15.pdf, PDF icon 102-15.pdf
Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti 'Službene novine FBiH' PDF icon 32/09
Zakon o kantonalnooj agenciji za privlačenje investicija i privatizaciju Sl.novine K.S br. 19-22 'Službene novine Kantona Sarajevo' 19/22 PDF icon zakon_o_kantonalnooj_agenciji_za_privlacenje_investicija_i_privatizaciju_sl.novine_k.s_br._19-22.pdf
Zakon o lovstvu 'Službene novine FBiH' PDF icon 04/06, PDF icon 08/10, PDF icon 81/14
Zakon o Vladi Kantona Sarajevo Sl. novine Kantona Sarajevo br. 36-14 'Službene novine Kantona Sarajevo' 36/14 i 37/14 PDF icon zakon_o_vladi_kantona_sarajevo_sl._novine_kantona_sarajevo_br._36-14.pdf, PDF icon 37-14.pdf
Zakon o visini stope zatezne kamate Sl.novine F BiH br. 18-20 'Službene novine FBiH' 18/20 PDF icon zakon_o_visini_stope_zatezne_kamate_sl.novine_f_bih_br._18-20.pdf
Zakon o radu sl. novine F BiH br. 20-16 'Službene novine FBiH' 26/16, 89/18 PDF icon zakon_o_radu_sl._novine_f_bih_br._20-16.pdf, PDF icon 89-18.pdf, PDF icon 23-20.pdf
Zakon o računovodstvu i reviziji 'Službene novine FBiH' 15/21 PDF icon zakon_o_racunovodstvu_i_reviziji.pdf