Propisi MP

Ukupno 421 - 440 od 440
Plan ili program
Naziv Pravni izvor Prilog
Program utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Poticaj razvoja male privrede" za 2020. godinu Interni dokument PDF icon program utroška sredstava
Procedura ili vodič
Naziv Pravni izvor Prilog
Poslovnik Skupštine Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 41/12, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20, 14/20 PDF icon poslovnik_skupstine_kantona_sarajevo.pdf, PDF icon 15-13.pdf, PDF icon 47-13.pdf, PDF icon 47-15.pdf, PDF icon 48-16.pdf, PDF icon 9-20.pdf, PDF icon 14-20.pdf
Poslovnik o radu Vlade Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 4/16, 36/16, 43/20, 10/21 PDF icon poslovnik_o_radu_vlade_kantona_sarajevo.pdf, PDF icon 36-16.pdf, PDF icon 43-20.pdf, PDF icon 10-21.pdf
Ostalo
Naziv Pravni izvor Prilog
Naredba o privremenoj zabrani sječe i prometa voćnih stabala-voćkarica i javora iz državnih i privatnih šuma i posjeda na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 15/03) 'Službene novine FBiH' -
Crvena lista divljih vrsta i podvrsta biljaka, životinja i gljiva 'Službene novine FBiH' 7/14 PDF icon crvena_lista_divljih_vrsta_i_podvrsta_biljaka_zivotinja_i_gljiva.pdf
Kantonalni operativni plan odbrane od poplava 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 10/13, PDF icon Knjiga 2 -01.pdf, PDF icon Knjiga 1.pdf, PDF icon Knjiga 2 - 02.pdf, PDF icon Knjiga 2 - 03.pdf, PDF icon Knjiga 2 - 04.pdf
Program novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2016. godinu 'Službene novine FBiH' PDF icon 23/16
Program utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Poticaj razvoju male privrede" za 2019. godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon program
Cjenovnik odstrjela i upotreba divljači te drugih usluga u lovištu na bazi tržišne vrijednosti 'Službene novine FBiH' 74/12 i 88/17 PDF icon cjenovnik_odstrjela_i_upotreba_divljaci_te_drugih_usluga_u_lovistu_na_bazi_trzisne_vrijednosti.pdf, PDF icon 88-17.pdf
Uputstvo o blagajničkom poslovanju Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 18/22 PDF icon uputstvo_o_blagajnickom_poslovanju_ks.pdf
Vodič za pristup informacijama u Ministarstvu privrede Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon Vodič za pristup informacijama u Ministarstvu privrede Kantona Sarajevo, PDF icon indeks_registar_informacija_pod_kontrolom_ministarstva_privrede_ks.pdf, PDF icon Obrazac zahtjeva za pristup informacijama
Mjere u cilju sprečavanja šteta od divljači i na divljači 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 12/11, PDF icon 20/15
PROGRAM novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2015. godinu 'Službene novine FBiH' PDF icon 54/15
Naredba o mjerama kontrole zaraznih i parazitarnih bolesti životinja i njihovom provođenju u 2015. godini 'Službeni list RBiH' PDF icon 24/15
Uputstvo o izvršavanju budžeta sa jedinstvenog računa Trezora 'Službene novine FBiH' 34/16 PDF icon broj_34-16.pdf
Program posebnog nadzora (sistemske kontrole) karantinskih štetnih organizama na krompiru u BiH za 2015. godinu 'Službeni list RBiH' PDF icon 24/15
Uputstvo o otvaranju posebnih namjenskih tranassakcijskih računa, načinu planiranja, prikupljanja, evidentiranja i raspolaganja sredstvima sa posebnih namjenskih transakcijskih računa 'Službene novine FBiH' 94/07, 06/11, 34/12 PDF icon broj_94-07.pdf, PDF icon broj_06-11.pdf, PDF icon broj_34-12.pdf
Sporazum ili ugovor
Naziv Pravni izvor Prilog
Sporazum o pitanju sukcesije 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 10/01 PDF icon sporazum_o_pitanju_sukcesije.pdf, PDF icon broj_08-09.vp_.pdf
Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike u organima državne službe Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 14/21 PDF icon kolektivni_ugovor_za_drzavne_sluzbenike_i_namjestenike_u_organima_drzavne_sluzbe_kantona_sarajevo.pdf
Kolektivni ugovor za službenike organa uprave i sudske vlasti u F BiH 'Službene novine FBiH' 6/20 PDF icon kolektivni_ugovor_za_sluzbenike_organa_uprave_i_sudske_vlasti_u_f_bih.pdf