Propisi MP

Ukupno 241 - 270 od 441
Pravilnik
Naziv Pravni izvor Prilog
Pravilnik o metodama za kontrolu meda i drugih pčelinjih proizvoda 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 84/19 PDF icon pravilnik_o_metodama_za_kontrolu_meda_i_drugih_pcelinjih_proizvoda.pdf
Pravilnik o stručnom usavršavanju zaposlenika Ministarstva privrede KS 'Službene novine Kantona Sarajevo' 08/24 PDF icon pravilnik_o_strucnom_usavrsavanju_zaposlenika_ministarstva_privrede_ks.pdf
Pravilnik o vođenju katastra odobrenih eksploatacionih polja, načinu vođenju zbirke isprava i popisa privrednih društava kojima su izdate dozvole za eksploataciju mineralnih sirovina 'Službene novine Kantona Sarajevo' 50/15 PDF icon pravilnik_o_vodenju_katastra_odobrenih_eksploatacionih_polja_nacinu_vodenju_zbirke_isprava_i_popisa_privrednih_drustava_kojima_su_izdate_dozvole_za_eksploataciju_mineralnih_sirovina.pdf
Pravilnik o uslovima koje moraju ispunjavati izvođači radova u šumarstvu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 9/14
Pravilnik o statusu država ili regija u odnosu na bovinu spongiformanu encefalopatiju 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 80/10, 55/12, 86/12 PDF icon pravilnik_o_statusu_drzava_ili_regija_u_odnosu_na_bovinu_spongiformanu_encefalopatiju.pdf, PDF icon 55-12.pdf, PDF icon 86-12.pdf
Pravilnik o načinu određivanja ekološki prihvatljivog protoka 'Službene novine FBiH' 4/13 PDF icon pravilnik_o_nacinu_odredivanja_ekoloski_prihvatljivog_protoka.pdf
Pravilnik o načinu i uslovima ostvarenja novčane podrške po modelu poticaja proizvodnji 'Službene novine FBiH' PDF icon 60/14, PDF icon 76/16, PDF icon 75/14
Pravilnik o minimalnim tehničkim i drugim uslovima za obavljanje obrtničkih i srodnih djelatnosti 'Službene novine FBiH' PDF icon 47/09
Pravilnik o minimumu sadržaja općeg akta o održavanju, korištenju i promatranju vodnih objekata 'Službene novine FBiH' 97/19 PDF icon pravilnik_o_minimumu_sadrzaja_opceg_akta_o_odrzavanju_koristenju_i_promatranju_vodnih_objekata.pdf
Pravilnik o obliku i sadržaju obrazaca za uplatu članarine Turističkoj zajednici Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 46/17
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o minimalnim tehničko-tehnološkim i kadrovskim uslovima za proizvodnju rakija i voćnih vina 'Službene novine FBiH' PDF icon 23/15
Pravilnik o vezanim obrtima i srodnim djelatnostima koje se mogu obavljati sezonski 'Službene novine FBiH' PDF icon 61/09
Pravilnik o programu, uslovima i načinu polaganja lovačkog ispita 'Službene novine FBiH' 5/08 PDF icon pravilnik_o_programu_uslovima_i_nacinu_polaganja_lovackog_ispita.pdf
Pravilnik o mjerama za otkrivanje, suzbijanje i iskorjenjivanje afričke bolesti konja 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 17/11 PDF icon pravilnik_o_mjerama_za_otkrivanje_suzbijanje_i_iskorjenjivanje_africke_bolesti_konja.pdf
Pravilnik o mjerama bruceloze malih preživača 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 43/09, 83/09 PDF icon pravilnik_o_mjerama_bruceloze_malih_prezivaca.pdf, PDF icon 83-09.pdf
Pravilnik o sukobu interesa za zaposlenike Ministarstva privrede KS 'Službene novine Kantona Sarajevo' 08/24 PDF icon pravilnik_o_sukobu_interesa_za_zaposlenike_ministarstva_privrede_ks.pdf
Pravilnik o ocjenjivanju državnih službenika 'Službene novine Kantona Sarajevo' 50/17 PDF icon pravilnik_o_ocjenjivanju_drzavnih_sluzbenika.pdf
Pravilnik kojim se propisuje obrazac zapisnika o tehničkom prijemu radova u šumarstvu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 8/14
Pravilnik o načinu praćenja zoonoza i uzročnika zoonoza 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 46/10, 96/13 PDF icon pravilnik_o_nacinu_pracenja_zoonoze_i_uzrocnika_zoonoze.pdf, PDF icon 96-13.pdf
Pravilnik o knjigovodstvu budžeta F BiH 'Službene novine FBiH' 60/14 PDF icon pravilnik_o_knjigovodstvu_budzeta_f_bih.pdf
Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva privrede 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon pravilnik_o_unuutrasnjoj_organizaciji_ministarstva_privrede.pdf
Pravilnik o obliku i načinu vođenja obrtnog registra 'Službene novine FBiH' PDF icon 73/09
Pravilnik o načinu uplate, pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u F BiH 'Službene novine FBiH' 63/20, 88/20, 28/21, 56/21, 83/21, 1/22 PDF icon pravilniko_nacinu_uplate_pripadnosti_i_raspodjele_javnih_prihoda_u_f_bih.pdf, PDF icon 55-20.pdf, PDF icon 63-20.pdf, PDF icon 83-21.pdf, PDF icon 28-21.pdf, PDF icon 56-21.pdf, PDF icon 83-21.pdf, PDF icon 1-22.pdf
Pravilnik o evidenciji korisnika usluge noćenja 'Službene novine Kantona Sarajevo' 25/17 PDF icon 25/17, PDF icon 29/17
Pravilnik o ciljevima za smanjenje prisustva bakterija vrste Salmonella kod odraslih rasplodnih jata vrste Gallus gallus 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 103/12 PDF icon pravilnik_o_ciljevima_za_smanjenje_prisustva_bakterija_vrste_salmonella_kod_odraslih_rasplodnih_jata_vrste_gallus_gallus.pdf
Pravilnik o vezanim obrtima i srodnim djelatnostima koje se mogu obavljati u stambenim prostorijama 'Službene novine FBiH' PDF icon 61/09
Pravilnik o načinu određivanja i obilježavanja granica lovišta i postupka osnivanja lovišta u F BiH 'Službene novine FBiH' 5/08 PDF icon pravilnik_o_nacinu_odredivanja_i_obiljezavanja_granica_lovista_i_postupka_osnivanja_lovista_u_f_bih.pdf
Pravilnik kojim se utvrđuju mjere za sprječavanje kontrolu i iskorjenjivanje transmisivnih spongiformnih encefalopatija 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 25/11, 20/13, 70/14 PDF icon pravilnik_kojim_se_utvrduju_mjere_za_sprjecavanje_kontrolu_i_iskorjenjivanje_transmisivnih_spongiformnih_encefalopatija.pdf, PDF icon 20-13.pdf, PDF icon 70-14.pdf
Pravilnik o uslovima i načinu rada granične veterinarske inspekcije BiH 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 45/09 PDF icon pravilnik_o_uslovima_i_nacinu_rada_granicne_veterinarske_inspekcije_bih.pdf
Pravilnik o programu, uvjetima i načinu polaganja lovačkoga ispita 'Službene novine FBiH' PDF icon 5/08