Propisi MP

Ukupno 151 - 180 od 458
Odluka ili rješenje
Naziv Pravni izvor Prilog
Odluka o zabrani stavljanja u promet i primjeni goveđeg hormona samatotropina 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 29/12 PDF icon odluka_o_zabrani_stavljanja_u_promet_i_primjeni_govedeg_hormona_samatotropina.pdf
ODLUKA O IZNOSIMA NOVČANIH PODSTICAJA, MINIMALNIM USLOVIMA ZA POČETAK PROIZVODNJE, MINIMALNIM USLOVIMA ZA INVESTIRANJE I ROKOVIMA PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA 2020. GODINU 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 19/20
Odluka o usvajanju prijedloga/preporuka za pojednostavljenje / eliminaciju / unaprjeđenje administrativnih postupaka Interni dokument PDF icon preuzmi
Odluka o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje direktora Kantonalne agencije za privatizaciju Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 22/17
Odluka o načinu obavljanja veterinarsko-zdravstvenog pregleda i kontrole životinja prije klanja i proizvoda životinjskog porijekla („Službeni glasnik BiH”, broj 8/05) 'Službeni list RBiH' -
Odluka o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organiaciji JU "Centar za napredne tehnologije u Sarajevu" 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 38/19
Rješenje o osnivanju uzgojnih područja za divokoze 'Službene novine FBiH' 63/08 PDF icon rjesenje_o_osnivanju_uzgojnih_podrucja_za_divokoze.pdf
Odluka o visini naknade za obavezne veterinarsko-zdravstvene preglede u prometu preko granice BiH 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 62/12 PDF icon odluka_o_visini_naknade_za_obavezne_veterinarsko-zdravstvene_preglede_u_prometu_preko_granice_bih.pdf
Odluka o usvajanju Strategije nadziranja spongiformne encefalopatije goveda 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 4/13 PDF icon odluka_o_usvajanju_strategije_nadziranja_spongiformne_encefalopatije_goveda.pdf
Odluka o utvrđivanju ukupnog iznosa sredstava i visini subvencionirane kamatne stope 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 39/19
Odluka o visini boravišne takse na području Kantona Sarajevo za 2022.godine 'Službene novine Kantona Sarajevo' 50/21 PDF icon odluka_o_visini_boravisne_takse_na_podrucju_kantona_sarajevo_za_2022.godine.pdf
Odluka o zabrani uvoza određenih proizvoda zivotinjskog porijekla u Bosni i Hercegovini 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 5/99, 22/99 PDF icon odluka_o_zabrani_uvoza_odredenih_proizvoda_zivotinjskog_porijekla_u_bosni_i_hercegovini.pdf, PDF icon 22-99.pdf
Odluka o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima koje moraju ispunjavati objekat za uzgoj, proizvodnju i stavljanje u promet riba i proizvoda od riba, te rokova i proizvoda od rakova 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 5/04 PDF icon odluka_o_veterinarsko-zdravstvenim_uvjetima_koje_moraju_ispunjavati_objekat_za_uzgoj_proizvodnju_i_stavljanje_u_promet_riba_i_proizvoda_od_riba_te_rokova_i_proizvoda_od_rakova.pdf
Odluka o visini naknade za davanje šume i šumskog zemljišta u državnom vlasništvu u zakup i za osnivanje prava služnosti na šumi i šumskom zemljištu u državnom vlasništvu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 43/22 PDF icon odluka_o_visini_naknade_za_davanje_sume_i_sumskog_zemljista_u_drzavnom_vlasnistvu_u_zakup_i_za_osnivanje_prava_sluznosti_na_sumi_i_sumskom_zemljistu_u_drzavnom_vlasnistvu.pdf
Odluka o određivanju privremenog graničnog veterinarskog prijelaza 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 93/10, 28/11 PDF icon odluka_o_odredivanju_privremenog_granicnog_veterinarskog_prijelaza.pdf, PDF icon 28-11.pdf
Odluka o dodjeli sportsko-privrednih lovišta na području Kantona Sarajevo u zakup najpovoljnijim ponuđačima koji ispunjavaju kriterije utvrđene u javnom pozivu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 24/15, PDF icon 5/16
Odluka o provođenju obaveznih mjera u odobrenim objektima radi smanjenja mikrobioloških i drugih onečišćenja mesa, mesnih proizvoda i ostalih proizvoda životinjskog porijekla namjenjenih ishrani ljudi („Službeni glasnik BiH”, broj 82/06) 'Službeni list RBiH' -
Odluka o dodjeli poticajnih grant sredstava za razvoj subjekata male privrede u 2019. godini 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 42/19
Odluka o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje trihineloze zivotinja 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 44/03 PDF icon odluka_o_mjerama_za_suzbijanje_i_iskorjenjivanje_trihineloze_zivotinja.pdf
Odluka o pracenju rezidua određenih tvari u zivim zivotinjama i u proizvodima zivotinjskog porijekla 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 1/04, 40/09, 44/11 PDF icon odluka_o_pracenju_rezidua_odredenih_tvari_u_zivim_zivotinjama_i_u_proizvodima_zivotinjskog_porijekla.pdf, PDF icon 40-09.pdf, PDF icon 44-11.pdf
Odluka o dopuni Liste zaraznih bolesti životinja od posebnog interesa za F BiH 'Službene novine FBiH' 76/16 PDF icon odluka_o_dopuni_liste_zaraznih_bolesti_zivotinja_od_posebnog_interesa_za_f_bih.pdf
Odluka o davanju predhodne saglasnosti na program usavršavanja predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 41/19 PDF icon odluka_o_davanju_predhodne_saglasnosti_na_program_usavrsavanja_predsjednika_i_clanova_nadzornih_odbora_i_uprava_privrednih_drustava_sa_ucescem_drzavnog_kapitala_iz_nadleznosti_kantona_sarajevo.pdf
Odluka o veterinarskoj svjedođbi o zdravstvenom stanju životinja i pošiljaka životinjskog porijekla u unutrašnjem i međunarodnom prometu 'Službeni list RBiH' 33/03, 35/05, 6/15, 45/15 PDF icon 33/03, PDF icon 35-05.pdf, PDF icon 6-15.pdf, PDF icon 45-15.pdf
Odluka o visini naknade za izdavanje svjedočanstva (certifikata) 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 51/04 PDF icon odluka_o_visini_naknade_za_izdavanje_svjedocanstva_certifikata.pdf
Odluka o imenovanju članova Skupštine Turističke zajednice Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 24/19
Odluka o uslovima i trajanju karantina za uvezene zivotinje 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 54/04 PDF icon odluka_o_uslovima_i_trajanju_karantina_za_uvezene_zivotinje.pdf
Odluka o određivanju privremeno graničnog veterinarskog prijelaza 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 93/10 PDF icon odluka_o_odredivanju_privremeno_granicnog_veterinarskog_prijelaza.pdf
Odluka o uvjetima koje moraju ispunjavati ovlašteni veterinarski dijagnosticki labaratorij 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 25/04, 16/05, 43/09 PDF icon odluka_o_uvjetima_koje_moraju_ispunjavati_ovlasteni_veterinarski_dijagnosticki_labaratorij.pdf, PDF icon 16-05.pdf, PDF icon 43-09.pdf
Odluka o nusproizvodima životinjskog porijekla i njihovim proizvodima koji nisu namjenjeni ishrani ljudi 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 19/11 PDF icon odluka_o_nusproizvodima_zivotinjskog_porijekla_i_njihovim_proizvodima_koji_nisu_namjenjeni_ishrani_ljudi.pdf
Odluka o visini boravišne takse na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 54/18, PDF icon 49/19