Propisi MP

Ukupno 31 - 60 od 441
Zakon
Naziv Pravni izvor Prilog
Zakon o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 35/22, 44/22 PDF icon zakon_o_prevenciji_i_suzbijanju_korupcije_u_kantonu_sarajevo_sl.novine_k.s_br._35-22.pdf, PDF icon 44-22.pdf
Zakon o fitofarmaceutskim sredstvima BiH 'Službeni list RBiH' PDF icon 49/04
Zakon o upravnom postupku 'Službene novine FBiH' 2/98, 48/99, 61/22 PDF icon zakon_o_upravnom_postupku.pdf, PDF icon 48-99.pdf, PDF icon 61-22.pdf
Zakon o organizaciji organa uprave FBiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 35/05
Zakon o vanjskotrgovinskom poslovanju 'Službene novine FBiH' PDF icon 2/95
Zakon o poticaju razvoja male privrede 'Službene novine Kantona Sarajevo' 19/06, 25/94, 29/15, Engleska v. PDF icon zakon_o_poticaju_razvoja_male_privrede.pdf, PDF icon 25-09.pdf, PDF icon engleska_v.pdf
Zakon o zadrugama 'Službeni list RBiH' PDF icon 18/03
Zakon o upravnim sporovima 'Službene novine FBiH' 9/05 PDF icon 9-05.pdf
Zakon o državnoj službi u FBiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 29/03
Zakon o poljoprivrednim savjetodavnim službama 'Službene novine FBiH' PDF icon 66/13
Zakon o zaštiti bilja od bolesti i štetočina koje ugrožavaju cijelu zemlju 'Službeni list SFRJ' ''Službeni list SFRJ broj 74/89 PDF icon zakon_o_zastiti_bilja_od_bolesti_i_stetocina_koje_ugrozavaju_cijelu_zemlju.pdf
Zakon o namještenicima u organima državne službe u FBiH 'Službene novine FBiH' PDF icon zakon_o_namjestenicima_u_organima_drzavne_sluzbe_u_f_bih_49-05.pdf, PDF icon broj103-21.pdf
Zakon o standardizaciji BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 52/00
Zakon o plaćama i naknadama u organima vlasti 'Službene novine FBiH' 45/10 PDF icon Zakon o plaćama i naknadama u organima vlasti
Zakon o vodama 'Službene novine FBiH' 70/06 PDF icon 70/06
Zakon o ministarstvima i drugim organima uprave Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon zakon_o_ministarstvima_i_drugim_organima_uprave_kantona_sarajevo_sl.novine_k.s_br._40-22.pdf
Zakon o javno-privatnom partnerstvu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 43/23 PDF icon 43-23.pdf
Zakon o upravljanju privrednim društvima u nadležnosti Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 8/01
Zakon o geološkim istraživanjima Federacije Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 9/10, PDF icon 14/10
Zakon o veterinarstvu u Bosni i Hercegovini 'Službene novine FBiH' 46/00 PDF icon 46-00.pdf, PDF icon broj34-02.pdf
Zakon o poljoprivredi 'Službene novine FBiH' PDF icon 88/07, PDF icon 04/10, PDF icon 7-13.pdf, PDF icon 82-21.pdf
Zakon o stvarnim pravima 'Službene novine FBiH' 66/13; 100/13 PDF icon zakon_o_stvarnim_pravima_-_66-13.pdf, PDF icon zakon_o_izmjenama_zakona_o_stvarnim_pravima_-_100-13.pdf, PDF icon microsoft_word_-_broj032.docx_.pdf
Zakon o koncesijama 'Službene novine FBiH' PDF icon 61/06, PDF icon 40/02
Zakon o rudarstvu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 29/12 PDF icon 29-12.pdf
Zakon o radno-pravnom statusu članova Vlade Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 29/12; 09/15; 28/18 PDF icon 29-12.pdf, PDF icon 9-15.pdf, PDF icon 28-18.pdf
Zakon o lovstvu 'Službene novine FBiH' PDF icon 04/06, PDF icon 08/10, PDF icon 81/14
Zakon o Vladi Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 36/14 i 37/14 PDF icon zakon_o_vladi_kantona_sarajevo_sl._novine_kantona_sarajevo_br._36-14.pdf, PDF icon 37-14.pdf
Zakon o turističkoj djelatnosti 'Službene novine FBiH' PDF icon 32/09
Zakon o radu 'Službene novine FBiH' 26/16, 89/18 PDF icon zakon_o_radu_sl._novine_f_bih_br._20-16.pdf, PDF icon 89-18.pdf, PDF icon 23-20.pdf, PDF icon zakon_o_radu_-_broj049.pdf, PDF icon zakon_o_radu_-_odluka.pdf
Zakon o turizmu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 13/21 PDF icon 19/16, PDF icon 31/17, PDF icon 34/17, PDF icon zakon_o_turizmu_dopuna_broj_13_21.pdf