Propisi MP

Ukupno 31 - 60 od 458
Zakon
Naziv Pravni izvor Prilog
Zakon o uvjetima i načinu obavljanja djelatnosti rezanje drveta Sl.F BiH br, 27-97 'Službene novine FBiH' 27/97, 25/06 i 91/15 PDF icon zakon_o_uvjetima_i_nacinu_obavljanja_djelatnosti_rezanje_drveta_sl.f_bih_br_27-97.pdf, PDF icon 25-06.pdf, PDF icon 91-15.pdf
Zakon o radno-pravnom statusu poslanika u Skupštini Kantona Sarajevo Sl.novine 29-12 'Službene novine Kantona Sarajevo' 29/12, 9/15 i 28/18 PDF icon zakon_o_radno-pravnom_statusu_poslanika_u_skupstini_kantona_sarajevo_sl.novine_29-12.pdf, PDF icon 9-15.pdf, PDF icon 28-18.pdf
Zakon o fitofarmaceutskim sredstvima BiH 'Službeni list RBiH' PDF icon 49/04
Zakon o uvjetima i načinu obavljanja djelatnosti rezanja drveta 'Službene novine FBiH' PDF icon 29/97, PDF icon 25/06
Zakon o novčanim podrškama u poljporivredi i ruralnom razvoju Sl.novine u F BiH br. 42-10 'Službene novine FBiH' 42/10 PDF icon zakon_o_novcanim_podrskama_u_poljporivredi_i_ruralnom_razvoju_sl.novine_u_f_bih_br._42-10.pdf
Zakon o dugu, zaduživanju i garancije 'Službene novine FBiH' 24/09 PDF icon zakon_o_dugu_zaduzivanju_i_garancije.pdf
Zakon o unutrašnjoj trgovini 'Službene novine FBiH' PDF icon 40/10
Zakon o sjemenu i sadnom materijalu šumskih i hortikulturnih vrsta drveća i grmlja 'Službene novine FBiH' PDF icon 71/05, PDF icon 8/10
Zakon o stočarstvu 'Službene novine FBiH' PDF icon 66/13
Zakon o energetskoj efikanosti u Federaciji Bosne i Hercegovine sl. novine br. 22-17 'Službene novine FBiH' 22/17 PDF icon zakon_o_energetskoj_efikanosti_u_federaciji_bosne_i_hercegovine_sl._novine_br._22-17.pdf
Zakon o plaćama i naknadama u organima vlasti u Kantonu Sarajevo Sl. novine br. 5-19 'Službene novine Kantona Sarajevo' 5/19 PDF icon zakon_o_placama_i_naknadama_u_organima_vlasti_u_kantonu_sarajevo_sl._novine_br._5-19.pdf
Zakon o zadrugama 'Službeni list RBiH' PDF icon 18/03
Zakon o trezoru 'Službene novine FBiH' 26/16 i 3/20 PDF icon zakon_o_trezoru.pdf, PDF icon 3-20.pdf
Zakon o kontroli cijena 'Službene novine FBiH' PDF icon 2/95
Zakon o organizaciji organa uprave F BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 35/05
Zakon o stečajnom postupku („Službene novine Federacije BiH”, broj 29/03) 'Službene novine FBiH' PDF icon 53-21.pdf
Zakon o porezu na dodatak 10-08 'Službene novine FBiH' 66/13, 100/13 i 32/19 PDF icon zakon_o_stvarnim_pravima.pdf, PDF icon 100-13.pdf, PDF icon 32-19.pdf
Zakon o objavljivanju propisa i drugih općih akata 'Službene novine Kantona Sarajevo' 18/11, 36/11 i 11/19 PDF icon zakon_o_objavljivanju_propisa_i_drugih_opcih_akata.pdf, PDF icon 36-15.pdf, PDF icon 11-19.pdf
Zakon o zaštiti bilja od bolesti i štetočina koje ugrožavaju cijelu zemlju („Službeni list SFRJ”, broj 74/89 i „Službeni list R BiH”, broj 2/92 i 13/94) 'Službeni list RBiH' -
Zakon o vanjskotrgovinskom poslovanju 'Službene novine FBiH' PDF icon 2/95
Zakon o državnoj službi u FBiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 29/03
Zakon o likvidacionom postupku 'Službene novine FBiH' PDF icon 29/03
Zakon o porezu na dodatak 10-08 'Službene novine FBiH' 10/08, 9/10, 44/11. 7/13, 65/13 PDF icon zakon_o_porezu_na_dodatak_10-08.pdf, PDF icon 9-10.pdf, PDF icon 44-11.pdf, PDF icon 7-13.pdf, PDF icon 65-13.pdf
Zakon o unutrašnjem platnom prometu Sl. F BiH 48-15 'Službene novine FBiH' 48/15 79/15 i 4/21 PDF icon zakon_o_unutrasnjem_platnom_prometu_sl._f_bih_48-15.pdf, PDF icon 79-15.pdf, PDF icon 4-21.pdf
Zakon o Budžetu 'Službene novine FBiH' PDF icon zakon_o_budzetu.pdf, PDF icon 5-18.pdf, PDF icon 8-15.pdf, PDF icon 9-14.pdf, PDF icon 10-16.pdf, PDF icon 11-19.pdf, PDF icon 13-14.pdf, PDF icon 91-15.pdf, PDF icon 102-15.pdf
Zakon o državnoj službi u Kantonu Sarajevo Sl. novine brr. 31-16 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 i 45/19 PDF icon zakon_o_drzavnoj_sluzbi_u_kantonu_sarajevo_sl._novine_brr._31-16.pdf, PDF icon 45-19.pdf
Zakon o kantonalnooj agenciji za privlačenje investicija i privatizaciju Sl.novine K.S br. 19-22 'Službene novine Kantona Sarajevo' 19/22 PDF icon zakon_o_kantonalnooj_agenciji_za_privlacenje_investicija_i_privatizaciju_sl.novine_k.s_br._19-22.pdf
Zakon o veterinarstvu u Bosni i Hercegovini 'Službene novine FBiH' 46/00 PDF icon 46-00.pdf
Zakon o koncesijama 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 27/11, PDF icon 15/13, PDF icon Law, PDF icon Law 1, PDF icon 1-22.pdf
Zakon o visini stope zatezne kamate Sl.novine F BiH br. 18-20 'Službene novine FBiH' 18/20 PDF icon zakon_o_visini_stope_zatezne_kamate_sl.novine_f_bih_br._18-20.pdf