Propisi MP

Ukupno 211 - 240 od 441
Odluka ili rješenje
Naziv Pravni izvor Prilog
Odluka o uslovima i načinu odobravanja kredita iz sredstava Budžeta Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 16/07
Pravilnik
Naziv Pravni izvor Prilog
Pravilnik o vezanim obrtima i srodnim djelatnostima koje se mogu obavljati izvan poslovnih i stambenih prostorija 'Službene novine FBiH' PDF icon 61/09
Pravilnik o sadržaju, načinu i nosiocima izrade, odnosno odobravanja lovnogospodarske osnove, godišnjeg i privremenog plana gospodarenja lovištem 'Službene novine FBiH' 63/06 PDF icon pravilnik_o_sadrzaju_nacinu_i_nosiocima_izrade_odnosno_odobravanja_lovnogospodarske_osnove_godisnjeg_i_privremenog_plana_gospodarenja_lovistem.pdf
Pravilnik o stručnom ispitu za voditelja poslovnice 'Službene novine FBiH' PDF icon 30/10
Pravilnik o obliku i sadržaju obrazaca za uplatu članarine Turističkoj zajednici Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 46/17
Pravilnik o načinu uporabe lovačkoga oružja i naboja 'Službene novine FBiH' PDF icon 5/08
Pravilnik o mjerama za otkrivanje, suzbijanje i iskorjenjivanje afričke bolesti konja 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 17/11 PDF icon pravilnik_o_mjerama_za_otkrivanje_suzbijanje_i_iskorjenjivanje_africke_bolesti_konja.pdf
Pravilnik o mjerama bruceloze malih preživača 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 43/09, 83/09 PDF icon pravilnik_o_mjerama_bruceloze_malih_prezivaca.pdf, PDF icon 83-09.pdf
Pravilnik o uvjetima za uvoz sjemena za umjetno osjemenjivanje životinja i oplodnih jajnih čelija i njihovoj upotrebi u stočarstvu 'Službene novine FBiH' 4/01, 25/04 PDF icon pravilnik_o_uvjetima_za_uvoz_sjemena_za_umjetno_osjemenjivanje_zivotinja_i_oplodnih_jajnih_celija_i_njihovoj_upotrebi_u_stocarstvu.pdf, PDF icon 25-04.pdf
Pravilnik o držanju i postupanju sa psima, mačkama, divljim i opasnim životinjama Interni dokument PDF icon pravilnik_o_drzanju_i_postupanju_sa_psima_mackama_divljim_i_opsanim_zivotinjama.pdf
Pravilnik o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi čvrstih mineralnih sirovina i vođenju evidencije o njima 'Službene novine FBiH' PDF icon 36/12
Pravilnik o mjerama zaštite za strogo zaštićene vrste i podvrste i zaštićene vrste i podvrste 'Službene novine FBiH' 21/20 PDF icon pravilnik_o_mjerama_zastite_za_strogo_zasticene_vrste_i_podvrste_i_zasticene_vrste_i_podvrste.pdf
Pravilnik o načinu praćenja zoonoza i uzročnika zoonoza 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 46/10, 96/13 PDF icon pravilnik_o_nacinu_pracenja_zoonoze_i_uzrocnika_zoonoze.pdf, PDF icon 96-13.pdf
Pravilnik o mjerama za kontrolu i iskorjenjivanje bolesti plavog jezika 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 38/10 PDF icon pravilnik_o_mjerama_za_kontrolu_i_iskorjenjivanje_bolesti_plavog_jezika.pdf
Pravilnik o načinu i programu polaganja ispita za redara, sticanje ovlaštenja za obavljanje poslova redara na skijalištu i izgledu i načinu izdavanja legitimacije redara 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 20/19
Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja evidencije i načinu i rokovima dostavljanja izvještaja o obavljanju veterinarske djelatnosti 'Službene novine FBiH' PDF icon 05/16
Pravilnik o evidenciji korisnika usluge noćenja 'Službene novine Kantona Sarajevo' 25/17 PDF icon 25/17, PDF icon 29/17
Pravilnik o javnim nabavkama u Ministarstvu privrede KS 'Službene novine Kantona Sarajevo' 08/24 PDF icon pravilnik_o_javnim_nabavkama_u_ministarstvu_privrede_ks.pdf
Pravilnik o djelatnostima obaveznih članova Turističke zajednice KS 'Službene novine Kantona Sarajevo' 44/16, 2/18, 12/18 PDF icon pravilnik_o_djelatnostima_obaveznih_clanova_turisticke_zajednice_ks.pdf, PDF icon 2-18.pdf, PDF icon 12-18.pdf
Pravilnik o ciljevima za smanjenje prisustva bakterija vrste Salmonella kod odraslih rasplodnih jata vrste Gallus gallus 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 103/12 PDF icon pravilnik_o_ciljevima_za_smanjenje_prisustva_bakterija_vrste_salmonella_kod_odraslih_rasplodnih_jata_vrste_gallus_gallus.pdf
Pravilnik o vrsti i broju pasa za lov na pojedine vrste divljači u određenim područjima 'Službene novine FBiH' PDF icon 5/08
Pravilnik kojim se utvrđuju mjere za sprječavanje kontrolu i iskorjenjivanje transmisivnih spongiformnih encefalopatija 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 25/11, 20/13, 70/14 PDF icon pravilnik_kojim_se_utvrduju_mjere_za_sprjecavanje_kontrolu_i_iskorjenjivanje_transmisivnih_spongiformnih_encefalopatija.pdf, PDF icon 20-13.pdf, PDF icon 70-14.pdf
Pravilnik o načinu obilježavanja granica državnih šuma i šumskog zemljišta, kao i vrsti i postavljanju graničnih znakova 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 12/14
Pravilnik o uslovima i načinu rada granične veterinarske inspekcije BiH 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 45/09 PDF icon pravilnik_o_uslovima_i_nacinu_rada_granicne_veterinarske_inspekcije_bih.pdf
Pravilnik o uvjetima, koje mora ispunjavati Veterinarska komora za vršenje javnih ovlaštenja 'Službene novine FBiH' 63/06 PDF icon pravilnik_o_uvjetima_koje_mora_ispunjavati_veterinarska_komora_za_vrsenje_javnih_ovlastenja.pdf
Pravilnik o sadržaju, obliku, uslovima i načinu izdavanja i čuvanja vodoprivrednih akata 'Službene novine FBiH' PDF icon 31/15
Pravilnik o uslovima i načinu ostvarenja novčanih podrški po modelu ostalih vrsta podrški 'Službene novine FBiH' PDF icon 95/15
Pravilnik o mjerama za otkrivanje, suzbijanje i iskorjenjivanje klasične svinjske kuge 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 38/10, 51/11, 6/12, 4/13, 90/14 PDF icon pravilnik_o_mjerama_za_otkrivanje_suzbijanje_i_iskoristavanje_klasicne_svinjske_kuge.pdf, PDF icon 51-11.pdf, PDF icon 6-12.pdf, PDF icon 4-13.pdf, PDF icon 90-14.pdf
Pravilnik za provođenje tehničkih mjera i mjera zaštite za skladištenje i trošenje sekundarnih ili trenutno otpadnih sirovina u rudarstvu i korisnih mineralnih sirovina dobijenih kroz istražne radove 'Službene novine FBiH' PDF icon 37/12
Pravilnik o evidenciji plaćene boravišne takse 'Službene novine Kantona Sarajevo' 25/17 PDF icon 25/17