Propisi MP

Ukupno 211 - 240 od 458
Odluka ili rješenje
Naziv Pravni izvor Prilog
Odluka o određivanju država i teritorija iz kojih je dozvoljen uvoz u BiH pojedinih životinja akvakulture namjenskih uzgoja 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 74/11 PDF icon odluka_o_odredivanju_drzava_i_teritorija_iz_kojih_je_dozvoljen_uvoz_u_bih_pojedinih_zivotinja_akvakulture_namjenskih_uzgoja.pdf
Odluka o postojanju javnog interesa za dodjelu koncesije za izgradnju i korištenje hidroelektrane "Podlugovi" Općina Ilijaš 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 27/19
Odluka o provođenju obaveznih mjera u odobrenim objektima radi smanjenja mikrobioloških i drugih onečišćenja mesa, mesnih proizvoda i ostalih proizvoda životinjskog porijekla namjenjenih ishrani ljudi („Službeni glasnik BiH”, broj 82/06) 'Službeni list RBiH' -
Odluka o kriterijima za imenovanje na pozicije članova skupštine Turističke zajedice Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 10/18
Odluka o utvrđivanju ovlastenih labaratorija u BiH 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 68/05 PDF icon odluka_o_utvrdivanju_ovlastenih_labaratorija_u_bih.pdf
Odluka o usklađivanju statusa KJP "Veterinarska stanica" d.o.o. Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 28/18
Odluka o dodjeli sportsko-privrednih lovišta na području Kantona Sarajevo u zakup najpovoljnijim ponuđačima koji ispunjavaju kriterije utvrđene u javnom pozivu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 24/15, PDF icon 5/16
Odluka o postojanju javnog interesa za dodjelu koncesije za izgradnju i korištenje hidroelektrane "Ljubnići" Općina Ilijaš 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 27/19
Odluka o veterinarskoj svjedođbi o zdravstvenom stanju životinja i pošiljaka životinjskog porijekla u unutrašnjem i međunarodnom prometu 'Službeni list RBiH' 33/03, 35/05, 6/15, 45/15 PDF icon 33/03, PDF icon 35-05.pdf, PDF icon 6-15.pdf, PDF icon 45-15.pdf
Odluka o iznosima novčanih podsticaja, minimalnim uslovima za početak proizvodnje, minimalnim uslovima za investiranje i rokovima podnošenja zahtjeva za 2019. godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 17/19
Odluka o kriterijima za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora i direktora Javne ustanove "Centar za napredne tehnologije u Sarajevu" 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 45/18, PDF icon 49/18, PDF icon 12/19
Odluka o izmjenama Odluke o određivanju ovlastenih laboratorija u BiH 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 90/05 PDF icon odluka_o_izmjenama_odluke_o_odredivanju_ovlastenih_laboratorija_u_bih.pdf
Pravilnik
Naziv Pravni izvor Prilog
Pravilnik o sadržaju i obliku obrazaca i načinu vođenja evidencija o poljoprivrednom zemljištu 'Službene novine FBiH' PDF icon 72/09
Pravilnik o ribolovnim područjima i granicama ribolovnih voda na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 24/05, PDF icon 37/05, PDF icon 29/19
Pravilnik o načinu odobravanja objekata koji se bave uzgojom živih životinja, proiz., preradom obradom i skladištenjem proizvoda životinjskog porijekla za izvoz na tržište Europske unije 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 102/12 PDF icon pravilnik_o_nacinu_odobravanja_objekata_koji_se_bave_uzgojom_zivih_zivotinja_proiz._preradom_obradom_i_skladistenjem_proizvoda_zivotinjskog_porijekla_za_izvoz_na_trziste_europske_unije.pdf
Pravilnik o uslovima za promet lijekova koji se upotrebljavaju u veterinarstvu 'Službene novine FBiH' 60/09, 5/10 PDF icon pravilnik_o_uslovima_za_promet_lijekova_koji_se_upotrebljavaju_u_veterinarstvu.pdf, PDF icon 5-10.pdf
Pravilnik o načinu vođenja katastra šuma za državne i privatne šume 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 12/14
Pravilnik o načinu i postupku izdavanja licence, upisu i vođenje podataka u Registar poljoprivrednih savjetodavnih službi 'Službene novine FBiH' 38/15 PDF icon pravilnik_o_nacinu_i_postupku_izdavanja_licence_upisu_i_vodenje_podataka_u_registar_poljoprivrednih_savjetodavnih_sluzbi.pdf
Pravilnik o vrsti i broju pasa za lov na pojedine vrste divljači u određenim područjima 'Službene novine FBiH' PDF icon 5/08
Pravilnik o zaštiti životinja tijekom prijevoza i s prijevozom povezanih postupaka 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 57/10 PDF icon pravilnik_o_zastiti_zivotinja_tijekom_prijevoza_i_s_prijevozom_povezanih_postupaka.pdf
Pravilnik o načinu i uslovima ostvarenja novčane podrške po modelu poticaja proizvodnji 'Službene novine FBiH' PDF icon 60/14, PDF icon 76/16, PDF icon 75/14
Pravilnik o minimalnim tehničkim i drugim uslovima za obavljanje obrtničkih i srodnih djelatnosti 'Službene novine FBiH' PDF icon 47/09
Pravilnik o načinu vođenja jedinstvene liste svih registriranih objekata koji rukuju proizvodima životinjskog porijekla namjenjenih ishrani ljudi, nusproizvodima i hranom za životinje 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 64/13 PDF icon pravilnik_o_nacinu_vodenja_jedinstvene_liste_svih_registriranih_objekata_koji_rukuju_proizvodima_zivotinjskog_porijekla_namjenjenih_ishrani_ljudi_nusproizvodima_i_hranom_za_zivotinje.pdf
Pravilnik o uvjetima u pogledu zdravlja za nekomercijalni uvoz provoz kućnih životinja 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 34/12 PDF icon pravilnik_o_uvjetima_u_pogledu_zdravlja_za_nekomercijalni_uvoz_provoz_kucnih_zivotinja.pdf
Pravilnik o utvrđivanju vet.zdrav. uslova za odlaganje, korištenje, sakupljanje, prijevoz, identif. i siljedivost, registraciju i odobravanje pogona,stavljanje na tržište, uvoz, tranzit i izvoz nusproizvoda životinj 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 30/12 PDF icon pravilnik_o_utvrdivanju_vet.zdrav_._uslova_za_odlaganje_koristenje_sakupljanje_prijevoz_identif._i_siljedivost_registraciju_i_odobravanje_pogonastavljanje_na_trziste_uvoz_tranzit_i_izvoz_nusproizvoda_zivotinj.pdf
Pravilnik o posebnim uslovima za ostvarivanje prava na novčani podsticaj 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 39/14, PDF icon 21/13, PDF icon 20/17, PDF icon 22/19, PDF icon 9-22.pdf
Pravilnik o visini naknade i načinu raspodjele sredstava za obavljene veterinarsko-zdravstvene preglede i kontrolu na teritoriji F BiH 'Službene novine FBiH' 51/11, 55/12, 5/16, 62/21 PDF icon pravilnik_o_visini_naknade_i_nacinu_raspodjele_sredstava_za_obavljene_veterinarsko-zdravstvene_preglede_i_kontrolu_na_teritoriji_f_bih.pdf, PDF icon 55-12.pdf, PDF icon 5-16.pdf, PDF icon 62-21.pdf
Pravilnik o elementima za izradu, postupku donošenja i reviziji šumsko privrednih osnova 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 19/14
Pravilnik o metodama savjetodavnog rada 'Službene novine FBiH' 44/14 PDF icon pravilnik_o_metodama_savjetodavnog_rada.pdf
Pravilnik o načinu određivanja i obilježavanja granica lovišta i postupku osnivanja lovišta u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 5/08