Propisi MP

Ukupno 181 - 210 od 429
Odluka ili rješenje
Naziv Pravni izvor Prilog
Odluka o usaglašenom praćenju otpornosti bakterija roda salmonele kod peradi i svinja na antimikrobe 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 29/12 PDF icon odluka_o_usaglasenom_pracenju_otpornosti_bakterija_roda_salmonele_kod_peradi_i_svinja_na_antimikrobe.pdf
Odluka o iznosima novčanih podsticaja, minimalnim uslovima za početak proizvodnje, minimalnim uslovima za investiranje i rokovima podnošenja zahtjeva za 2020. godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 19/20
Odluka o sprovođenju Aneksa „G” Sporazuma o pitanjima sukcesije na teritoriji BiH 'Službeni list RBiH' PDF icon 2-04.pdf
Odluka o kriterijima za utrošak novčanih sredstava za modele ostalih vrsta novčanih podsticaja 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 32/13
Odluka o postojanju javnog interesa za dodjelu koncesije za izgradnju i korištenje hidroelektrane "Podlugovi" Općina Ilijaš 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 27/19
Odluka o usvajanju prijedloga/preporuka za pojednostavljenje / eliminaciju / unaprjeđenje administrativnih postupaka Interni dokument PDF icon preuzmi
Odluka o zabrani uvoza u BiH određenih posiljki i podrijeklom iz Republike Gvineje 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 34/12 PDF icon odluka_o_zabrani_uvoza_u_bih_odredenih_posiljki_i_podrijeklom_iz_republike_gvineje.pdf
Odluka o kriterijima za imenovanje na pozicije članova skupštine Turističke zajedice Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 10/18
Odluka o postojanju javnog interesa za dodjelu koncesije za izgradnju i korištenje hidroelektrane "Ljubnići" Općina Ilijaš 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 27/19
Odluka o zabrani uvoza određenih pošiljki radi spriječavanja unošenja u BiH transmisivnih spongiformnim encefalopatija 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 4/13 PDF icon odluka_o_zabrani_uvoza_odredenih_posiljki_radi_sprijecavanja_unosenja_u_bih_transmisivnih_spongiformnim_encefalopatija.pdf
Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Poticaj razvoju male privrede" 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 20/16, PDF icon 32/16, PDF icon 36/16, PDF icon 43/16
Odluka o kriterijima za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora i direktora Javne ustanove "Centar za napredne tehnologije u Sarajevu" 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 45/18, PDF icon 49/18, PDF icon 12/19
Rješenje o imenovanju vršilaca dužnosti predsjednika i članova Upravnog odbora JU "Centar za napredne tehnologije u Sarajevu" 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 25/19
Odluka o postojanju javnog interesa za dodjelu koncesije za eksploataciju podzemne pitke vode iz bunara TB-1 i TB-2, Općina Ilidža 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 17/18
Rješenje o razrješenju vršilaca dužnosti predsjednika i članova Upravnog odbora JU "Centar za napredne tehnologije u Sarajevu" 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 25/19
Odluka o određivanju veterinarsko-zdravstvenih uvjeta koje mora da ispunjava meso peradi iz zemalja koje nisu članice prigodom uvoza u Bosnu i Hercegovinu 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 4._odluka_o_uslovima_za_meso_peradi_2410.pdf
Odluka o držanju stoke na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 17/16, PDF icon 14/17
Odluka o registru podataka o javnim nabavkama koje provode institucije čiji je osnivač Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 6/21 PDF icon odluka_o_registru_podataka_o_javnim_nabavkama_koje_provode_institucije_ciji_je_osnivac_kantona_sarajevo.pdf
Odluka o visnini boravišne takse na području Kantona Sarajevo za 2023.godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 45/22 PDF icon odluka-o-visini-boravisne-takse-20231.pdf
Odluka o utvrđivanju visine početnih cijena godišnje naknade za korištenje ribolovnih područja 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 31/05, PDF icon 34/09, PDF icon 8/17
Odluka o iznosima novčanih podsticaja, minimalnim uslovima za početak proizvodnje, minimalnim uslovima za investiranje i rokovima podnošenja zahtjeva za 2019. godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 17/19
Odluka o izmjenama odluke o određivanju ovlaštenih labaratorija u Bosni i Hercegovini 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 2.2._odluka_o_izmjeni_laboratorij_9005.pdf
Odluka o standardima i kriterijima za imenovanje lica koja nisu državni službenici u organima državne službe Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 10/17 PDF icon odluka_o_standardima_i_kriterijima_za_imenovanje_lica_koja_nisu_drzavni_sluzbenici_u_organima_drzavne_sluzbe_kantona_sarajevo.pdf
Odluka o stavljanju van snage Odluke o plaćanju nadoknade za istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 1/18 PDF icon 1/18
Odluka o iznosima novčanih podsticaja, minimalnim uslovima za početak proizvodnje, minimalnim uslovima za investiranje i rokovima podnošenja zahtjeva za 2018. godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 16/18 PDF icon preuzmi
Odluka o metodologiji izrade i donošenja programa rada i izvještaja o radu Vlade Kantona Sarajevo i kantonalnih organa i organizacija 'Službene novine Kantona Sarajevo' 30/08, 23/21, 52/21, 32/22 PDF icon 30/08, PDF icon 23-21.pdf, PDF icon 52-21.pdf, PDF icon 32-22.pdf
Odluka o usklađivanju statusa KJP "Veterinarska stanica" d.o.o. Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 28/18 PDF icon 28/18
Odluka o načinu prodaje šumskih drvnih sortimenata porijeklom iz državnih šuma na teritoriju FBiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 52/09, PDF icon 25/10
Odluka o usvajanju Plana službenog uzrokovanja u mljekarama odobrenim i kandidiranim za izvoz u Europsku uniju za 2013.g i Plan službenih kontrola mlijeka i proizvoda od mlijeka za izvoz u Europsku uniju za 2013.g 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 96/13 PDF icon odluka_o_usvajanju_plana_sluzbenog_uzrokovanja_u_mljekarama_odobrenim_i_kandidiranim_za_izvoz_u_europsku_uniju_za_2013.g_i_plan_sluzbenih_kontrola_mlijeka_i_proizvoda_od_mlijeka_za_izvoz_u_europsku_uniju_za_2013.g.pdf
Odluka o usvajanju Strategije nadziranja spongiformne encefalopatije goveda 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 4/13 PDF icon odluka_o_usvajanju_strategije_nadziranja_spongiformne_encefalopatije_goveda.pdf