Propisi MP

Ukupno 121 - 150 od 429
Uredba
Naziv Pravni izvor Prilog
Uredba o naknadama troškova za službena putovanja 'Službene novine Kantona Sarajevo' 21/19 PDF icon uredba_o_naknadama_troskova_za_sluzbena_putovanja.pdf
Uredba o uslovima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sisteme javne kanalizacije 'Službene novine FBiH' 26/20 i 96/20 PDF icon zakon_o_uslovima_ispustanja_otpadnih_voda_u_okolis_i_sisteme_javne_kanalizacije_sl.novine_f_bih_br._26-20.pdf, PDF icon 96-20.pdf
Uredba o kriterijima i postupku za ostvarivanje prava na podsticajna sredstva za očuvanje i razvoj tradicionalnih i starih zanata - obrta 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 15/10, PDF icon 29/11
Uredba o radnom vremenu u organima uprave 'Službene novine Kantona Sarajevo' 38/22 PDF icon uredba_o_radnom_vremenu_u_organima_uprave_kantona_sarajevo_sl.novine_k.s_br._38-22.pdf
Odluka ili rješenje
Naziv Pravni izvor Prilog
Odluka o osnivanju Turističke zajednice Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 38/16
Odluka o higijeni hrane za životinje 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 6/16 PDF icon odluka_o_higijeni_hrane_za_zivotinje.pdf
Odluka o uslovima i načinu odobravanja kredita iz sredstava Budžeta Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 16/07
Odluka o određivanju privremenog graničnog veterinarskog prijelaza 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 93/10, 28/11 PDF icon odluka_o_odredivanju_privremenog_granicnog_veterinarskog_prijelaza.pdf, PDF icon 28-11.pdf
Odluka o osnivanju podružnice KJP "Veterinarska stanica" d.o.o. Sarajevo - "Podružnica 1" - Prača 'Službene novine Kantona Sarajevo' 28/18 PDF icon 28/18
Odluka o zabrani stavljanja u promet i primjeni goveđeg hormona samatotropina 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 29/12 PDF icon odluka_o_zabrani_stavljanja_u_promet_i_primjeni_govedeg_hormona_samatotropina.pdf
Odluka o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima koje moraju ispunjavati objekat za uzgoj, proizvodnju i stavljanje u promet riba i proizvoda od riba, te rokova i proizvoda od rakova 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 5/04 PDF icon odluka_o_veterinarsko-zdravstvenim_uvjetima_koje_moraju_ispunjavati_objekat_za_uzgoj_proizvodnju_i_stavljanje_u_promet_riba_i_proizvoda_od_riba_te_rokova_i_proizvoda_od_rakova.pdf
Odluka o cijeni zakupa na šumskom zemljištu i uspostavi prava služnosti na šumama i šumskom zemljištu u državnom vlasništvu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 4/14
Odluka o zabrani uvoza određenih proizvoda životinjskog porijekla u Bosni i Hercegovini 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 5/99, 22/99 PDF icon odluka_o_zabrani_uvoza_odredenih_proizvoda_zivotinjskog_porijekla_u_bosni_i_hercegovini.pdf, PDF icon 22-99.pdf
Odluka o zaštiti planinskih izvorišta vode za piće Sarajevskog vodovodnog sistema i dijela otvorenog toka rijeke Mošćanice 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 22/97
Odluka o stavljanju van snage Odluke o naknadi za eksploataciju voda na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 5/18
Odluka o visini naknade za obavezne veterinarsko-zdravstvene preglede u prometu preko granice BiH 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 62/12 PDF icon odluka_o_visini_naknade_za_obavezne_veterinarsko-zdravstvene_preglede_u_prometu_preko_granice_bih.pdf
Odluka o postojanju javnog interesa za dodjelu koncesije za eksploataciju mineralne sirovine dolomita na lokalitetu "Duboki do", općina Ilidža 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 51/13
Odluka o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje trihineloze životinja 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 44/03 PDF icon odluka_o_mjerama_za_suzbijanje_i_iskorjenjivanje_trihineloze_zivotinja.pdf
Odluka o utvrđivanju kriterija za imenovanje na pozicije predsjednika i članova Upravnog odbora Kantonalne agencije za privatizaciju Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 11/17
Odluka o načinu upravljanja imovinom poslovnih jedinica sa i bez svojstva pravnog lica iz drugih država na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 19/97
Odluka o visini naknade za izdavanje svjedočanstva (certifikata) 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 51/04 PDF icon odluka_o_visini_naknade_za_izdavanje_svjedocanstva_certifikata.pdf
Odluka o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organiaciji JU "Centar za napredne tehnologije u Sarajevu" 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 38/19
Odluka o uslovima kojima moraju udovoljavati objekti za klanje životinja, obradu, preradu i uskladištenje proizvoda životinjskog porijekla 'Službeni list RBiH' PDF icon 27/05
Odluka o visini boravišne takse na području Kantona Sarajevo za 2022.godine 'Službene novine Kantona Sarajevo' 50/21 PDF icon odluka_o_visini_boravisne_takse_na_podrucju_kantona_sarajevo_za_2022.godine.pdf
Odluka o praćenju rezidua određenih tvari u živim životinjama i u proizvodima životinjskog porijekla 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 1/04, 40/09, 44/11 PDF icon odluka_o_pracenju_rezidua_odredenih_tvari_u_zivim_zivotinjama_i_u_proizvodima_zivotinjskog_porijekla.pdf, PDF icon 40-09.pdf, PDF icon 44-11.pdf
Odluka o standardima i kriterijima za imenovanje predsjednika Turističke zajednice Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 15/17, PDF icon 22/17, PDF icon 31/18
Odluka o programu utroška sredstava, iznosima novčanog podsticaja, minimalnim uslovima za početak proizvodnje, minimalnim uslovima za investiranje i rokovima podnošenja zahtjeva za 2021.godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 15/21 PDF icon odluka_o_programu_utroska_sredstava_iznosima_novcanih_podsticaja_minimalnim_uslovima_za_pocetak_proizvodnje_minimalnim_uslovima_za_investiranje_i_rokovima_podnosenja_zahtjeva_za_2021.godinu.pdf
Odluka o uvjetima koje moraju ispunjavati ovlašteni veterinarski dijagnosticki labaratorij 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 25/04, 16/05, 43/09 PDF icon odluka_o_uvjetima_koje_moraju_ispunjavati_ovlasteni_veterinarski_dijagnosticki_labaratorij.pdf, PDF icon 16-05.pdf, PDF icon 43-09.pdf
Odluka o davanju predhodne saglasnosti na program usavršavanja predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 41/19 PDF icon odluka_o_davanju_predhodne_saglasnosti_na_program_usavrsavanja_predsjednika_i_clanova_nadzornih_odbora_i_uprava_privrednih_drustava_sa_ucescem_drzavnog_kapitala_iz_nadleznosti_kantona_sarajevo.pdf
Odluka o zabrani uvoza u Bosnu i Hercegovinu određenih pošiljki podrijetlom iz Republike Albanije 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 3._odluka_o_zabrani_uvoza_iz_albanije_4312.pdf