Projekti Uprave

 

 

 

 

U skladu sa odredbama Zakona o šumama KantonaSarajevo (Službene novine Kantona Sarajevo broj 5/13 od 07. 02. 2013.godine) Uprava za šumarstvo vrši finansiranje i sufinansiranje projekata iz oblasti šumarstva. Predmetni projekti se finansiraju i sufinansiraju iz namjenskih finansijskih sredstava Budžeta Kantona Sarajevo, a cilj ovih aktivnosti je optimalna realizacija svih općekorisnih funkcija šuma.

Realizovani projekti: