Sektor za energetiku, industriju, rudarstvo i prirodne resurse

Sektor za energetiku, industriju, rudarstvo i prirodne resurse vrši stručne poslove koji se odnose na: uslove privređivanja i ekonomskog položaja poslovnih subjekata; praćenje i izvršavanje federalnih i kantonalnih propisa iz nadležnosti sektora; izradu zakona, drugih propisa i općih akata iz nadležnosti sektora; pripremanje i izradu odgovora na pitanja i inicijative zastupnika Skupštine Kantona Sarajevo iz nadležnosti sektora; rješavanje upravnih stvari u prvom i drugom stepenu iz nadležnosti sektora; izradu ugovora i drugih akata iz nadležnosti sektora; izradu analiza, studija, informacija, izvještaja i drugih materijala; izradu godišnjeg energetskog bilansa i praćenje njegovog ostvarenja; praćenje korištenja prirodnih resursa na nivou Kantona Sarajevo; učestvovanje u izradi i utvrđivanju programa geoloških istraživanja; učestvovanje u pripremi programa obnove i razvoja rudnih i prirodnih resursa; praćenje rada Javne ustanove „Centar za napredne tehnologije u Sarajevu” i druge poslove iz nadležnosti sektora.