Sektor za poduzetništvo, investicije i ugostiteljstvo

Sektor za poduzetništvo, investicije i ugostiteljstvo vrši stručne poslove koji se odnose na: uslove privređivanja i ekonomskog položaja poslovnih subjekata; praćenje i izvršavanje federalnih i kantonalnih propisa iz nadležnosti sektora; izradu zakona, drugih propisa i općih akata iz nadležnosti sektora; pripremanje i izradu odgovora na pitanja i inicijative zastupnika Skupštine Kantona Sarajevo iz nadležnosti sektora; rješavanje upravnih stvari u prvom i drugom stepenu iz nadležnosti sektora; izradu ugovora i drugih akata iz nadležnosti sektora; izradu analiza, studija, informacija, izvještaja i drugih materijala; praćenje stanja privrede i predlaganje mjera za njeno unapređenje uvažavajući specifičnosti na području Kantona Sarajevo; praćenje sistemskih rješenja regulisanih zakonima u oblasti poduzetništva i privatne inicijative; praćenje stanja u oblastima proizvodnje i uslužnih djelatnosti; predlaganje programa razvoja i drugih programa u oblasti poduzetništva; predlaganje programa za razvoj poslovnih zona; promociju investicionih potencijala i konkurentskih prednosti Kantona Sarajevo; koordiniranje privrednog foruma Kantona Sarajevo; koordiniranje procesom evropskih integracija; prijavu projekata u program javnih investicija i drugi poslovi koji se odnose na programiranje razvoja; učestovanje u kreiranju politike uvoza i izvoza u cilju zaštite domaće proizvodnje; praćenje cijena proizvoda i usluga; zaključivanje, praćenje i izvršavanje ekonomskih sporazuma Kantona Sarajevo sa drugim kantonima; izvršavanje poslova iz nadležnosti Ministarstva koji se odnose na oblasti trgovine i ugostiteljstva; praćenje investicionih ulaganja i druge poslove iz nadležnosti sektora.