Aktivnosti Ministarstva

24.05.2016

„U cilju objektivnog i potpunog informisanja javnosti, iz Ministarstva privrede Kantona Sarajevo obavještavaju javnost da je realizacija Naučno-istraživačkog projekta 'Ekonomski, ekološki i sociološki aspekti uzgajanja jelena lopatara na području Kantona Sarajevo' započela 05. maja 2011. godine, kao i da je isti okončan 2014. godine.

09.05.2016

U ilijaškom naselju Udrabi rekonstruisano je i asfaltirano 1.400 metara šumskog puta.  Radove  je finansiralo Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo, putem Kantonalne uprave za šumarstvo, sredstvima u iznosu od 150.000 KM, te Općina Ilijaš sa 60.000 KM, dok je projekt implementiralo KJP Sarajevošume.

29.04.2016

Na 14. radnoj sjednici zastupnici su usvojili predloženu formu Zakona o turizmu Kantona Sarajevo uz osam amandmana, od kojih su tri Vladina i pet zastupnika Naše stranke.