Propisi MP

Ukupno 1 - 30 od 440
Zakon
Naziv Pravni izvor Prilog
Zakon o zaštiti potrošača BiH 'Službeni list RBiH' 25/06, 88/15 PDF icon 25/06, PDF icon 88-15.pdf
Zakon o geološkim istraživanjima 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 41/12
Zakon o javnim preduzećima u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 8_05, PDF icon 109/12, PDF icon 81-08.pdf, PDF icon 22-09.pdf
Zakon o radu 'Službene novine FBiH' 26/16, 89/18 PDF icon zakon_o_radu_sl._novine_f_bih_br._20-16.pdf, PDF icon 89-18.pdf, PDF icon 23-20.pdf, PDF icon zakon_o_radu_-_broj049.pdf, PDF icon zakon_o_radu_-_odluka.pdf
Zakon o izvršenju budžeta 'Službene novine Kantona Sarajevo' 5/22 PDF icon zakon_o_izvrsenju_budzeta_sl._novine_kantona_sarajevo_7-22.pdf
Zakon o slatkovodnom ribarstvu 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 64/04 PDF icon 64/04
Zakon o zaštiti potrošača u Bosni i Hercegovini 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 25/06, 88/15 PDF icon zakon_o_zastiti_potrosaca_u_bosni_i_hercegovini.pdf, PDF icon 88-15.pdf
Zakon o standardizaciji BiH 'Službeni list RBiH' PDF icon 29/00, PDF icon 19/01
Zakon o šumama Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 05/13, 10/21, 19/22 PDF icon 05/13, PDF icon 10-21.pdf, PDF icon 19-22.pdf
Zakon o obrtu i srodnim djelatnostima 'Službene novine FBiH' 75/21 PDF icon zakon_o_obrtu_i_srodnim_djelatnostima_u_f_bih_sl.novine_f_bih_75-21.pdf
Zakon o prijavljivanju i postupku provjere podataka o imovini nosioca javnih funkcija u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon zakon_o_prijavljivanju_i_postupku_provjere_podataka_o_imovini_nosioca_javnih_funkcija_u_kantonu_sarajevo_sl.novine_kantona_sarajevo_br._18-19.pdf
Zakon o stočarstvu 'Službene novine FBiH' PDF icon 66/13
Odluka o osnivanju Programa utvrđivanja načina provođenja veterinarsko-zdravstvenih pregleda u odobrenim objektima za unutrašnji promet u F BiH 'Službene novine FBiH' 9/20 PDF icon odluka_o_osnivanju_programa_utvrdivanja_nacina_provodenja_veterinarsko-zdravstvenih_pregleda_u_odobrenim_objektima_za_unutrasnji_promet_u_f_bih.pdf
Zakon o zaštiti i dobrobiti životinja 'Službeni list RBiH' PDF icon 25/09
Zakon o pravobranilaštvu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 33/08, 7/12, 44/16, 45/21 PDF icon zakon_o_pravobranilastvu.pdf, PDF icon 7-12.pdf, PDF icon 44-16.pdf, PDF icon 45-21.pdf
Zakon o obligacionim odnosima 'Službeni list SFRJ' 29/78, 39/85, 45/89 i 57/89, 2/92, 13/93 i 13/94, 17/93 i 3/96 PDF icon zakon_o_obligacionim_odnosima.pdf
Zakon o unutrašnjoj trgovini 'Službene novine FBiH' PDF icon 40/10, PDF icon 79-17.pdf
Zakon o kontroli cijena 'Službene novine FBiH' 2/95 i 70/08 PDF icon zakon_o_kontroli_cijena_sl._novine_f_bih_-2-95.pdf, PDF icon 70-08.pdf
Zakon o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju 'Službene novine FBiH' 42/10 PDF icon zakon_o_novcanim_podrskama_u_poljporivredi_i_ruralnom_razvoju_sl.novine_u_f_bih_br._42-10.pdf
Zakon o stečajnom postupku 'Službene novine FBiH' PDF icon 53-21.pdf
Zakon o inspekcijama Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 2/17 i 37/21 PDF icon zakon_o_inspekcijama_kantona_sarajevo_sl.novine_kantona_sarajevo_2-17.pdf, PDF icon 37-21.pdf
Zakon o mineralnim đubrivima 'Službeni list RBiH' PDF icon 46/04
Zakon o radno-pravnom statusu poslanika u Skupštini Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 29/12, 9/15 i 28/18 PDF icon zakon_o_radno-pravnom_statusu_poslanika_u_skupstini_kantona_sarajevo_sl.novine_29-12.pdf, PDF icon 9-15.pdf
Zakon o sjemenu i sadnom materijalu šumskih i hortikulturnih vrsta drveća i grmlja 'Službene novine FBiH' PDF icon 71/05, PDF icon 8/10
Zakon o uvjetima i načinu obavljanja djelatnosti rezanje drveta 'Službene novine FBiH' 27/97, 25/06 i 91/15 PDF icon zakon_o_uvjetima_i_nacinu_obavljanja_djelatnosti_rezanje_drveta_sl.f_bih_br_27-97.pdf, PDF icon 25-06.pdf, PDF icon 91-15.pdf
Zakon o likvidacionom postupku 'Službene novine FBiH' PDF icon 29/03
Zakon o fitofarmaceutskim sredstvima BiH 'Službeni list RBiH' PDF icon 49/04
Zakon o plaćama i naknadama u organima vlasti u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 5/19 PDF icon zakon_o_placama_i_naknadama_u_organima_vlasti_u_kantonu_sarajevo_sl._novine_br._5-19.pdf, PDF icon broj_111-2012.pdf, PDF icon braj_45-2010.pdf, PDF icon broj_20-2017.pdf, PDF icon odluka_ustavnog_suda_-_broj_022-2019.pdf
Zakon o organizaciji organa uprave FBiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 35/05
Zakon o vanjskotrgovinskom poslovanju 'Službene novine FBiH' PDF icon 2/95