Udruženja

Naziv Adresa E-mail Fax Telefon
ASOCIJACIJA ORGANSKIH PROIZVOĐAČA KANTONA SARAJEVO Hifzi Bjelevca bb +387(0)33 765-230, +387(0)62 255-279
COOR – CENTAR ZA OKOLIŠNO ODRŽIVI RAZVOJ Stjepana Tomića 1a

coorsa@bih.net.ba

+387(0)33 207-949 +387(0)33 207-949
DRUŠTVO PČELARA KANTONA SARAJEVO Jadranska 5 +387(0)62 346-676
FONDACIJA MREŽA ZA EKONOMSKU SARADNJU “ECON” Džemala Bijedića 40/II

econbih@bih.net.ba

+387(0)33 613-556
OBRTNIČKA KOMORA KANTONA SARAJEVO Čobanija 18-20 +387(0)33 200-771 +387(0)33 200-771
OPĆE UDRUŽENJE SAMOSTALNIH ZANATLIJA Čobanija 18-20 +387(0)33 200-771 +387(0)33 200-771
PLANINARSKO DRUŠTVO “IGMAN” Mejdan 45

pdigman2004@hotmail.com

+387(0)62 262-070
PLANINARSKO SPORTSKO DRUŠTVO “BREZOVAČA” Hadželi bb +387(0)61 224-471
PLANINARSKO SPORTSKO DRUŠTVO “PAZARIĆ” Bjelašnička 48
SAVEZ IZVIĐAČA KANTONA SARAJEVO M.P.Sokolovića 2

scoutsarajevo@yahoo.com

+387(0)33 445-822, +387(0)61 195-380
SAVEZ LOVAČKIH ORGANIZACIJA U BIH Petrakijina 24

slobih@slobih.ba

+387(0)33 668-209
TRADICIONALNI ZANATSKI ESNAFI Kazandžiluk 1 +387(0)33 536-399, +387(0)33 536-834
Udruženje "Ovčari Kantona Sarajevo" Vogošća, Stara cesta jezera 138 +387(0)33 +387(0)33
Udruženje agronoma Federacije BiH Butmirska cesta 40 +387(0)33 667-429
UDRUŽENJE GRAĐANA ZA LJEKOVITO I AROMATIČNO BILJE Butmirska cesta 40 +387(0)33 639-735
UDRUŽENJE HOTELIJERA I RESTORATERA U BiH Blažujski drum 80

info@uhr-bih.ba

+387(0)33 639-626, +387(0)61 130-628 http://www.uhr-bih.ba
Udruženje Kinološko društvo Sarajevo - Udruženje KDS Višnjik 35a +387(0)33 +387(0)33
Udruženje ljubitelja italijanske kuhinje "Čari mediterana" Hrasnica, Stari drum 1 +387(0)33 +387(0)61 137 179
UDRUŽENJE LOVAČKO DRUŠTVO “BJELAŠNICA” Hadžići, Hadželi bb +387(0)62 993-568
UDRUŽENJE LOVAČKO DRUŠTVO “IGMAN” Ilidža, Mala aleja 40 +387(0)62 335-050