Lista organizacija

Naziv Adresa Telefon Fax Web
"Sarajevo - šume" d.o.o. Sarajevo Maršala Tita 7/2 +387(0)33 219-172 http://www.sarajevo-sume.ba
"ZOI'84" OC Sarajevo Alipašina b.b. +387 33 212-018, +387 33 212-035 http://www.zoi84.ba
PD "Butmir" d.o.o. Sarajevo Bojnička 119 +387(0)33 621-286 +387(0)33 621-160 http://kjppdbutmir.com
Skenderija d.o.o. Sarajevo Terezija bb +387(0)33 201-203 http://www.skenderija.ba
Turistička zajednica Kantona Sarajevo Dalmatinska 2/4 +387 (33) 252 000 http://visitsarajevo.ba/
Uprava za šumarstvo Branilaca Sarajeva 21/IV +387(0)33 550 285 +387(0)33 443 189
Veterinarska stanica d.o.o. Sarajevo Nikole Šopa 41 +387(0)33 770 350, +387(0)33 770 353 http://veterinarska.ba