Veterinarske stanice

Možete preuzeti Listu veterinarskih stanica u pdf formatu Lista veterinarskih stanica

Naziv Adresa Općina Telefon Broj rješenja Datum registracije Rok važenja
Društvo za veterinarske usluge VET CENTAR d.o.o. Husrefa Redžića 7 Centar +387(0)62 347 489 07-06-24-6576 28.05.2015 28.05.2020
KJP "Poljoprivredno dobro Butmir" PJ Veterinarska stanica Sarajevo Ilidža, Doglodi 119 Ilidža +387(0)33 621 286 07-06-24-5269 01.04.2015 01.04.2020
"KETTI" d.o.o. Kolodvorska 12 Novo Sarajevo +387(0)63 383 203 07-06-24-19637 01.12.2014 01.12.2019
Mr PET d.o.o. Stupska do br. 19 Ilidža +387(0)61 937 178 07-06-24-17907 22.10.2014 22.10.2019
NOVI GRAD d.o.o. Tjepovački put 2 Novi Grad +387(0)33 774 590 07-06-24-26537 17.10.2014 17.10.2019
"Veterinarska medicina" d.o.o. Ilidža Ilidža, Stara cesta 4 Ilidža 062 135 462, 061 388 230 07-06-24-11295 16.09.2014 16.09.2019
"Provet" d.o.o. Hasana Merđanovića 2, Vogošća Vogošća +387(0)33 481 126, +387(0)61 936 766 07-06-24-1784 03.03.2014 03.03.2019
"City Vet" d.o.o. Sarajevo Hasiba Brankovića bb Novi Grad +387(0)61 191 131 07-06-24-14119 16.01.2014 16.01.2019
"VET LIFe" d.o.o. Sarajevo, Hajrudina Šabanije 2 Novi Grad +387(0)33 235 333 07-06-24-7640 03.09.2013 03.01.2018
Veterinarska stanica DIVET" d.o.o. Ilijaš Ilijaš, Stari Ilijaš b.b. Ilijaš +387(0)61 563 149 07-06-24-1548 12.03.2012 12.03.2017
Veterinarska stanica "VET" d.o.o Hadžići Hadžići, Mrđana Đoke 50 Hadžići +387(0)33 418 556, +387(0)61 100 992 07-06-24-1548 12.03.2012 12.03.2017
KJP "Veterinarska stanica" d.o.o. Sarajevo Mikrobiološko kemijski laboratorij Azize Šaćirbegović 16 Novo Sarajevo +387(0)33 767 025 07-06-24-9996 01.10.2010 01.10.2015
KJP "Veterinarska stanica" d.o.o. Sarajevo Nikole Šopa 41 Ilidža +387(0)33 770 350 07-06-24-9996 01.10.2010 01.10.2015
KJP "Veterinarska stanica" d.o.o. Sarajevo Odjeljenje za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju Nikole Šopa 41 Ilidža +387(0)33 767 025 07-06-24-9996 01.10.2010 01.10.2015
KJP "Veterinarska stanica" d.o.o. Sarajevo Služba za preventivu i dijagnostiku zaraznih bolesti Nikole Šopa 41 Ilidža +387(0)33 767 025 07-06-24-9996 01.10.2010 01.10.2015
Veterinarska apoteka Nikole Šopa 41 Ilidža +387(0)33 458 946
Ambulanta Stup Nikole Šopa 41 Ilidža +387(0)33 770 360
Veterinarska ambulanta Ilijaš Bosanski put bb Ilijaš +387(0)33 400 673
Veterinarska ambulanta Slatina Slatina b.b Centar +387(0)33 216 848
Ambulanta Trnovo Trnovo bb Trnovo +387(0)33 439 133
Veterinarska ambulanta Hadžići Hadželi 30 Hadžići +387(0)33 420 266
Veterinarska ambulanta Vogošća Igmanska 35 Vogošća +387(0)33 482 213

Lokacije