Mr PET d.o.o.

Uposlenici: 
  • Popović amar dr.vet.med.
  • Ibrahimkadić Sanja, dr.vet.med.
  • Zuberović Marijana, vet. tehničar
Broj rješenja: 

07-06-24-17907

Vrsta: 
Veterinarska stanica
Bosnian
Datum registracije: 
22.10.2014
Telefon: 
+387(0)61 937 178
Daum važenja rješenja: 
22.10.2019
Adresa: 

Stupska do br. 19