Izrada Šumskogospodarske osnove (ŠGO) za privatne šume

Zakonom o šumama („Službene novine Federacije BiH“, broj: 20/02, 29/03 i 37/04) propisuje se vrijeme donošenja šumskogospodarske osnove i to da: „Izrada nove šumskogospodarske osnove mora biti završena prije isteka važenja postojeće“.

Posljednja šumskogospodarska osnova za privatne šume na području općina Hadžići i Vogošća urađena je za period od 01.01.1990. godine do 31.12.1999. godine, za općine Trnovo, Centar, Novi Grad, Novo Sarajevo, Ilijaš i Stari Grad za period od 01.01.1985. godine do 31.12.1994. godine a za općinu Ilidža za period od 01.01.1984. godine do 31.12.1993. godine.

U toku 2006. godine izvršene su sve pripreme za izradu nove Šumskogospodarske osnove za šume u privatnom vlasništvu na području Kantona Sarajevo. Proveden je postupak odabira najpovoljnijeg izvođača putem tendera kao i nadzora za izvođenje radova.

Šumskogospodarske osnove za privatne šumu (u administrativnim granicama općina) na području Kantona Sarajevo su urađene prema potpisanom Ugovoru, za period trajanja 01.01.2008. do 31.12.2017. godine. Neophodno je napomenuti da je Kanton Sarajevo među prvim u Federaciji BiH izradio šumskogospodarske osnove za sve državne šume (u okviru šumskogospodarskih područja) a prvi je uradio za sve privatne šume (u administrativnim granicama općina) te je njihova primjena počela od 2008. godine.