Grant neprofitnim organizacijama (2014)

Sredstva su odobrena za 10 neprofitnih organizacija koje su putem javnog poziva aplicirale projekte. Procedura je provedena na nivou Ministarstva privrede, a u skladu sa Odlukom o opštim kriterijima za raspodjelu sredstava za rad neprofitnih organizacija i udruženja građana koja se finansiraju-sufinansiraju iz Budžeta Kantona Sarajevo.

Po javnom pozivu sredstva su dodijeljena za 10 aplikanata i to:  • Udruženje “Klub spasavalaca 2000” Sarajevo

1.000,00 KM

  • Udruženje distrofičara Sarajevo

500,00 KM

  • Planinarsko-smučarsko društvo ''Centar''Sarajevo

500,00 KM

  • Planinarsko društvo ''Planinar'' Vogošća

1.000,00 KM

  • Planinarsko društvo ''Pazarić'' Pazarić

1.000,00 KM

  • Planinarski savez Kantona Sarajevo

1.000,00 KM

  • FEA-Inicijativa za šumarstvo i okoliš

500,00 KM

  • Udruženje omladinska organizacija “Osmjeh”

500,00 KM

  • Udruženje mladi za mlade

500,00 KM

  • Lovačko društvo ''Sarajevo''

500,00 KM

         UKUPNO

7.000,00 KM