Registar vetarinarskih objekata

Naziv Id porezni broj Broj rješenja Općina Adresa Odgovorno lice Telefon Djelatnost Fax E-mail Područje trgovanja
"MP Olimpija" d.o.o Sarajevo Ilijaš Bosanski put 216, Ilijaš Kestendžić Adnan +387(0)33 403 110, +387(0)55 714 714
Konzum d.o.o. Sarajevo 4200918600004 07-06-24-2831 Ilijaš Novo naselje bb Alić Sanela 063 280 045 Unutrašnji promet
Farma "Bioča" Ilijaš Ilijaš Gornja Bioča bb Imširović Kasim +387(0)61 149 549
IPP NIŠIĆI vl. Balović Admir 4302425480007 07-06-24-18212 Ilijaš Zlotege bb Balović Admir 061 132 816 A; FARM Unutrašnji promet
Ćatić Nezir 07-06-24-15868 Ilijaš Lješevo bb Ćatić Nezir 061 146 573 B; FARM Unutrašnji promet
IPP "Farma Ribarići" Ilijaš Ribarići bb Haskić Alma +387(0)61 130 374
Konzum d.o.o. Sarajevo 4200918600004 07-06-24-6089 Novi Grad Bulevar Mimar Sinana 1 Kubat Elvira 063 280 069 PP; mp; Unutrašnji promet
Robot general trading Co d.o.o. Sarajevo Novi Grad Rajlovačka cesta 41 Selver Oruč +387(0)33 771 401
BAJRA doo Travnik, PJ 72, mesnica 4236048760714 07-06-24-3945-8 Novi Grad Adema Buće bb Haseljić Numo 030 547 402 Unutrašnji promet
OMEGA doo Živinice, PJ Sarajevo 4209362230005 07-06-24-19381 Novi Grad Zabrđe bb Džambić Edim 035 772 121 WM Unutrašnji promet
HOŠE KOMERC doo Sarajevo 4200442500006 07-06-24-10288 Novi Grad Tvornička 20 Przović Amir 033 625 160 WM Unutrašnji promet
FRIŠKO doo Sarajevo 4201750100007 07-06-24-1890 Novi Grad Ive Andrića 11 Pinjo Samir 033 465 973 PP; mp; Unutrašnji promet
"Dukat mljekara" d.o.o. Gradačac, Podružnica Sarajevo Novi Grad Rajlovačka crsta bb Tomaž Nidarić +387(0)33 568 230
BAJRA doo Travnik, PJ 45, mesnica 4236048760366 07-06-24-3945-3 Novi Grad Džemala Bijedića 123 Haseljić Numo 030 547 402 Unutrašnji promet
Konzum d.o.o. Sarajevo Novi Grad Kurta Schorka 7 Ramiz Musić +387(0)63 790 810
"Hexim" d.o.o Sarajevo Novi Grad Bačići bb Sarajevo Miljuš Zoran +387(0)65 882 888
"Bihateam" d.o.o Sarajevo Novi Grad Trešnje br. 1 Alma Čustović +387(0)33 775 450
SWISLION TAKOVO doo Sarajevo 07-06-24-8837 Novi Grad Safeta Zajke 81 Šumar Zoran 033 674 495 WM Unutrašnji promet
"Friško" d.o.o Sarajevo Novi Grad Ive Andrića 11 Pinjo Samir +387(0)33 465 973
"Konzum" d.o.o. Sarajevo Novi Grad Rajlovačka bb Ramiz Musić +387(0)63 790 810
Sprind d.o.o. Sarajevo Novi Grad Rajlovačka cesta bb Milenko Banović +387(0)33 808 205
Zvijezda d.o.o. Sarajevo Novi Grad Rajlovačka crsta bb Sakib Mulabdić +387(0)33 754 141
“Alpiko” doo Sarajevo 4200494050003 07-06-24-6452 Novi Grad Džemala Bijedića 149 Đombić Mustafa 033 234 901, 033/768 856 WM Unutrašnji promet
General logistic doo, Sarajevo 4201450300004 07-06-24-18549 Novi Grad Rajlovac bb, Sarajevo Drinjaković Nasuf 033 568 300 WM Unutrašnji promet
Konzum d.o.o. Sarajevo 4200918600004 07-06-24-2828 Novi Grad Gradačačka 56 Đulović Elvedin 063 280 028 Unutrašnji promet
LACTALIS BH doo Gradačac, PJ Sarajevo 4200023870006 07-06-24-2579 Novi Grad Rajlovačka cesta bb 033 564 550 WM Unutrašnji promet
ATACO doo Mostar, Podružnica Sarajevo 4227039510056 07-06-24-13690 Novi Grad Adema Buće 102 Šabić Vedad 033 710 390 WM Unutrašnji promet
“INTERINVEST” doo Sarajevo 4200929550009 07-06-24-8009 Novi Grad Safeta Zajke 269 Krupalija Mirsada 033 432 384 WM Unutrašnji promet
SUPERIOR GROUP doo Sarajevo 4201534400004 07-06-24-6358 Novi Grad Safeta Zajke 400 Toroman Senur 033 765 515 WM Unutrašnji promet
"Deus" d.o.o Sarajevo Novi Grad Trg nezavisnosti 16 Dedović Kemal +387(0)61 908 770