"Dukat mljekara" d.o.o. Gradačac, Podružnica Sarajevo

Adresa: 
Rajlovačka crsta bb
Redni broj: 
42
Općina: 
5
Broj rješenja: 
07-06-24-2579
Naziv: 
Kapacitet: 
200
Područje trgovine: 
Datum rješenja: 
24.04.2013 do 24.04.2015
Godina: 
2013-00-00T00:00:00
Telefon/fax: 
+387(0)33 568 230
Odgovorno lice: 
Tomaž Nidarić
Odobreni broj: 
2
Asortiman: 
Vrsta sirovine: 
Djelatnost: