"Jasal" d.o.o Sarajevo

Adresa: 
Trg ZAVNOBIH-a 16
Redni broj: 
17
Općina: 
5
Broj rješenja: 
07-06-24-11158
Naziv: 
Kapacitet: 
50
Područje trgovine: 
Datum rješenja: 
09.01.2013 do 09.01.2015
Godina: 
2013-00-00T00:00:00
Telefon/fax: 
+387(0)33 460 715
Odgovorno lice: 
Sanela Tahirović
Odobreni broj: 
2
Asortiman: 
Vrsta sirovine: 
Djelatnost: